Toggle Menu

Adenydd a Chadwyni

Adenydd a Chadwyni

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845276706
  • Ruth Pritchard, Aron Pritchard
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 92 tudalen
Cyfrol o gerddi ar y cyd gan fam a mab, sef Ruth ac Aron Pritchard, yw Adenydd a Chadwyni, cerddi a gronnwyd dros sawl blwyddyn ac sy'n amrywio'n eang o ran eu mesurau a'u themâu.

Bywgraffiad Awdur:
Ruth: Cafodd Ruth ei magu yng Nghynwyl Elfed ac mae’n byw yno heddiw gyda’i gŵr, Steve. Dyma lle maged eu tri plentyn yn ogystal. Ers iddi orffen rhoi gwersi gitâr yn ddiweddar, mae’n cadw’n brysur drwy ysgrifennu penillion ar gais ar gyfer achlysuron arbennig. Yn 1992, cyhoeddodd ddau lyfr i blant – straeon Cledwyn y Cwch Bach Coch – ac mae hi’n un o gyfranogwyr y gyfres o lyfrau barddoniaeth i blant, Cerddi Lloerig. Cipiodd sawl Cadair mewn eisteddfodau lleol a hi oedd y ferch gyntaf i ennill cadair Gŵyl Fawr Aberteifi yn 1995. Enillodd Gadair Eisteddfod Dyffryn Conwy yn 1996, a’r wobr am y Delyneg yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr y flwyddyn honno hefyd. Er ei bod yn mwynhau ysgrifennu ar fydr ac odl, ac yn arbennig o hoff o delynegion, y mesur penrhydd yw ei ffefryn.

Aron:
Cafodd Aron ei eni yng Nghaerfyrddin a’i fagu yng Nghynwyl Elfed, ac aeth i ysgol gynradd y pentre ac Ysgol Bro Myrddin. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth yn y Gyfraith ond erbyn hyn mae’n gyfieithydd i Brifysgol Caerdydd ac yn byw yn y ddinas honno. Enillodd sawl un o wobrau barddoniaeth yr Urdd, a Chadair yr Ifanc yn Eisteddfod Llambed deirgwaith, a chanwyd cerdd o’i eiddo yn y seremoni gynta i agor y Cynulliad, yn 1999. Mae’n aelod o dîm Aberhafren ar y Talwrn (cafodd Dlws Coffa Dic yr Hendre am gywydd gorau’r gyfres yn 2011) a thîm Morgannwg yn Ymryson yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd yn un o Feirdd y Bragdy yn y nosweithiau barddoniaeth byw poblogaidd, Bragdy’r Beirdd, yng Nhghaerdydd.

Gwybodaeth Bellach:
Cerddi rhydd sydd gan Ruth ac mae byd natur yn ddylanwad cyson arnynt, tra mai canu’n gaeth wna Aron â’i gerddi’n aml yn ymateb i’w gynefin dinesig yng Nghaerdydd. Mae’r gyfrol yn blethiad o gerddi llon a lleddf sy’n ein tywys at ddolffins ym Mae Ceredigion yn ogystal â gŵr digartref yn yr Aes; mae ynddi gerddi cyfarch ac yn naturiol ddigon hefyd, mae’n cynnwys ambell gerdd i aelodau eraill o’r teulu. Er bod gan y naill fardd a’r llall gerddi gwahanol iawn i’w cynnig (ar yr un pwnc, weithiau), fel y dywed Tudur Dylan yn ei ragair, ‘maen nhw’n lleisiau sy’n cyffwrdd â’r un themâu oesol’. Hon yw’r gyfrol gyntaf gan Ruth ac Aron.

Pris | Price : £8.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers