Ar Blaned Arall

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863819247
  • Awdur: Dafydd Meirion
  • Cyhoeddi Medi 2004
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x122 mm, 152 tudalen

Nofel ffantasi am anturiaethau gwyllt dau chwaraewr rygbi o Gaernarfon sydd wedi meddwi ar gwrw a rhyw wrth iddynt ymweld â phlanet newydd Delta Equinox lle maent yn peri anhrefn mawr gyda'u hymddygiad afreolus.

Adolygiad Gwales
Mewn byd sy’n prysur gael ei reoli gan griw cywirdeb gwleidyddol, da fyddai cael bod Ar Blaned Arall. Mae’r bôr Billy Bragg wedi ailysgrifennu geiriau ‘My Country, ’tis of Thee’ am fod y geiriau gwreiddiol yn rhy adain dde. Mae Cynghorwyr glewion Birmingham wedi gwahardd Siôn Corn rhag ofn iddo darfu ar deimladau bach tyner y rheiny sydd ddim yn Gristnogion. Mae hela i gael ei ddiddymu am fod gweld dynion y cotiau coch yn dân ar groen y lefftis. Petai pob mudiad sy’n gwisgo’n wirion yn cael ei ddiddymu, fe fyddai’r orsedd ar frig fy rhestr i.

Yn wyneb yr holl gywirdeb gwleidyddol hyn, braf fu cael gwrthwenwyn gan y Doctor Dafydd Ffiaidd, neu Dafydd Meirion. Dyma i chi nofel gwrs, nofel fochaidd, nofel fudr, nofel wrthun. A diolch amdani.

Mae Ar Blaned Arall yn dilyn traddodiad Pi-âr, Trôns a Radio Rafins. Fel y dywed broliant yr olaf a enwyd, ‘digon o secs, yfad, rhegi a phetha felly’. Mae’r plot ei hun yn y nofel ddiweddara hon yn chwerthinllyd ymhob ystyr – dau Gofi, Bongo a Myll, yng nghwmni teithiwr cudd, sef Cofi arall a wnaeth ariannu taith roced ar ôl gwneud ffortiwn mewn clybiau nos yng Nghaernarfon a New Jersey.

Dim ond dau beth sydd ar feddwl Bongo a Myll – menywod a chwrw. Ar blaned Delta Equinox mae digonedd o’r cyntaf ond dim affliw o’r ail, felly rhaid arloesi. A’r hyn gawn ni yw ymdrech y Cofis i ddygymod â’r blaned ryfedd lle mae gan y trigolion enwau amheus fel Ijiffani, Teitas, Cedoro ac Asol. Ac yn union fel yn y nofelau cynt, mae yma ddigon o scatoleg i dyfu tunelli o riwbob.

Mae’r hiwmor yn gwrs ac weithiau’n blentynnaidd. Os ydych chi’n ffan o Viz neu Little Britain, dyma’r nofel i chi. A do, fe wnes i chwerthin yn uchel droeon. Ac mae yma ambell gyffyrddiad doniol iawn. Meddyliwch am y dorf wedi dod i Ddinas Dinlle i ffarwelio â’r Cofis. ‘Yn ffarwelio â nhw roedd mwyafrif poblogaeth Caernarfon a’r cyffiniau, cyfryngau’r byd a band Llanbabo.’ A meddyliwch am y llysenw Huw Cig Fflat, hynny am ei fod yn berchen ar fusnes sleisio cig. Ond mae trwch yr hiwmor yn rhy goch i mi ei ailadrodd. Fe alla i ddychmygu ambell un yn prynu’r nofel hon gan sleifio â hi allan o’r siop wedi’i chuddio mewn copi o’r Goleuad.

Mewn byd sy’n rhemp o gywirdeb gwleidyddol, diolch am foddion Dafydd Meirion. Llyncwch y ffisig. I rai, fe wnaiff adael blas cas. Ond ni fu raid i mi lyncu llwyaid o siwgr ar ei ôl.

Lyn Ebenezer

Pris | Price : £1.00

RRP: £4.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers