Ar Lan y Môr y Mae

Ar Lan y Môr y Mae

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845272913
  • Awdur: John Gwynne
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 184x121 mm, 276 tudalen

Nofel sy'n llawn cynnwrf, dirgelwch a chariad yw hon wrth i ddigwyddiadau'r presennol a'r gorffennol dorri ar draws heddwch a harddwch yr ardal a'r bobl sydd yn byw yno - gan newid bywydau dau ohonynt am byth.

Bywgraffiad Awdur:
Magwyd John Gwynne yng Ngheredigion ac aeth i Lundain i ddilyn cwrs yn y Brifysgol. Treuliodd y rhan fwyaf o’i yrfa ym myd Masnach a Busnes ond bellach mae ef a’i wraig yn byw yn Wrecsam. Mae ganddo ddau o blant, un ŵyr ac un wyres. Hon yw ei nofel gyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
‘Gwelodd fyd ei ieuenctid yn gwrthdaro yn erbyn ei fyd presennol.’

Pwy yw’r Sais rhyfedd sydd newydd symud i fewn i Awel Deg ym Mhwll Gwyn a beth yw ei gysylltiad â chorff y ferch ifanc a gafodd ei ddarganfod y bore canlynol ar y creigiau sy’n agos at ei gartref dros dro? Beth yn union yw hanes Alun Morgan a beth yw ei gysylltiad â’r ardal wledig ger arfordir Ceredigion?

Pris | Price : £4.75

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers