Atsain y Tonnau

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845273392
  • Awdur: John Gwynne
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2011
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 280 tudalen

Disgrifiad Gwales
Nid yw bywyd priodasol mor heddychlon ag y disgwyliodd Alun Morgan iddo fod. Mae\'r peryglon yno o hyd a\'r unig wahaniaeth yw eu bod erbyn hyn yn bygwth ei deulu hefyd. Ond pwy sy\'n gyfrifol am y gweithgareddau erchyll? Ai hen elynion o isfyd Llundain sy\'n dal dig ac am ddial, neu a oes ganddo elynion newydd bellach, yn nes adref?

Adolygiad Gwales
Mae Alun Morgan newydd briodi ei gariad Elisabeth, wedi ugain mlynedd a mwy ar wahân. Mae hefyd wedi gadael y gwasanaethau cudd yn Llundain gan ymgartrefu ym Mhwll Gwyn, ger Aberteifi. Mae’n ddechrau newydd iddo ac mae’n llawn gobaith am y dyfodol.

Ond daw damwain erchyll i chwalu’i hapusrwydd, a rhaid i Alun ofyn os oes modd iddo ddianc oddi wrth ei fywyd blaenorol. Ydy un o gymeriadau isfyd Llundain yn benderfynol o ddial arno? Mae’r nofel yn symud ’nôl a mlaen rhwng byd cysurus Pwll Gwyn a byd bygythiol Llundain, ac mae’r gwrthgyferbyniad yn amlwg.

Nid y ddamwain yw’r unig beth sy’n hawlio sylw’r darllenydd. Mae ’na hefyd nifer, efallai gormod, o straeon unigol cryf yn y gyfrol – yn eu plith hanes Morwenna a’i pherthynas dreisgar, canlyniadau’r rhwyg rhwng Capten Williams a’i deulu, a’r dirgelwch ynglyn â phwy yw Gainlaw, cyn-reolwr Alun yn MI5. Mae gan bawb eu cyfrinachau, ac am gyfnod doeddwn i ddim yn sicr a fyddai’r awdur yn llwyddo i blethu’r holl elfennau ynghyd, ond daw pob dim at ei gilydd erbyn y diwedd. Dyma awdur sydd â dawn i bortreadu cymeriadau dynol iawn, gan ganiatáu iddynt ddangos gwendid ac ansicrwydd, a hynny’n annisgwyl weithiau. Ac adran a fydd yn bendant yn aros yn y cof am yn hir yw’r disgrifiad o’r hyn sy’n mynd trwy feddwl Elisabeth wrth iddi orwedd yn yr ysbyty yn anymwybodol.

Stori dditectif sydd yma yn y bôn, ond nid yn yr arddull CSI rydyn ni’n gyfarwydd ag o. Daw’r stori o gyfnod cynharach, pan mae’r KGB yn weithredol a does ’na ddim ffonau symudol. Mae’r gwaith ymchwil yn arafach ac efallai bod hyn yn effeithio ychydig ar y stori. Er mai’r ail lyfr am helyntion Alun Morgan yw hwn does dim angen bod wedi darllen y gyfrol gyntaf i ddeall y cefndir. Mae John Gwynne yn gofalu bod yna ddigon o ffeithiau am y cymeriadau a’u gorffennol i alluogi i rywun werthfawrogi’r nofel fel cyfrol unigol.
Cerian Arianrhod

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers