Awen Anhygoel Arwel

£5.00
  • ISBN: 9781845271503
  • Awdur: Arwel Jones
  • Cyhoeddi Ebrill 2007
  • Golygwyd gan Lyn Ebenezer
  • Darluniwyd gan Aneurin Jones
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 88 tudalen

Casgliad yn cynnwys cerddi doniol Arwel Jones - wyneb cyfarwydd i nifer o bobl fel un o feirdd digri' pennaf de Ceredigion. Ceir cyfraniad hefyd gan yr arlunydd Aneirin Jones sydd wedi creu cartwnau i rai o'r cerddi, gan ychwanegu at yr hwyl a'r pleser o'u darllen.

Adolygiad Gwales
Ie, gwir anhygoel ydyw awen Arwel Jones. Mae yna ambell i ddigrifwr sy’n peri i gynulleidfa chwerthin dim ond iddo ddangos ei hun ar lwyfan, ac mae Arwel Jones yn un o’r rhai hynny. Mae’r chwerthin yn dechrau pan goda Arwel o’i sedd i adrodd ei gynnyrch mewn talwrn a chyn iddo agor ei geg.

Fel aelod o dîm talwrn Tan-y-groes, Arwel yn ddieithriad yw awdur y gân mewn gornest. Rwyf innau’n aelod o dîm y Sgwod a phan ddaw fy nhro i i gyfansoddi’r gân, rwy’n gwybod cyn mynd ati mai ail wobr ddaw i’m rhan. Anodd yw cystadlu yn ei erbyn, mae'n amhosibl ei guro, a hawdd fydd i bawb ddeall hynny ar ôl darllen ei gyfrol.

Ar wahân i’w awen, mae gan Arwel ei ffordd ei hun o adrodd ei ganeuon, a’r hyn sydd yn ei wneud yn unigryw yw bod ganddo ei ramadeg a’i gystrawen ei hun, ac weithiau, ei iaith ei hun hefyd! Pan honnwyd i Ddug Caeredin mewn un o’r caneuon ddweud: ‘you’ve blocked the bloody bridge’ pwy ond Arwel allai ddod o hyd i air yn odli wrth ateb: ‘Tyrd mas o’r Rolls’ dywedais, ‘ac yn y fforch `na cidj.’

Er mor ddoniol yw’r cerddi wrth eu darllen, mae clywed a gweld Arwel yn eu hadrodd yn ei ddull dihafal ei hun yn eu gwneud yn fwy doniol fyth. Cefais bleser mawr wrth ddarllen y gyfrol er fy mod wedi clywed canran helaeth o’r cynnyrch mewn talyrnau ar hyd a lled y wlad.

Mae yna dalyrnau weithiau yn gofyn am dasgau fel ‘cyfansoddi yn null Idwal Jones’ neu ‘yn null Jacob Davies’. Rwy’n rhagweld mewn rhyw dalwrn cefn gwlad yn ne Ceredigion y gofynnir am gerdd ‘yn null Arwel Jones’. Bydd hynny’n dipyn o gamp.

Mae sgets o Arwel gyda’i wên lydan ar glawr y gyfrol yn union fel y gwelir ef mewn talwrn, ac mae cartwnau Aneurin Jones yn y llyfr yn ychwanegu at y doniolwch. Rwy’n siŵr y caiff yr ifanc a’r hen fwynhad wrth ddarllen gwaith Arwel.

Roy Davies

Product Code: ISBN: 9781845271503