Awyr yn Troi'n Inc, Yr

Awyr yn Troi'n Inc, Yr

Disgrifiad | Description

  • Martin Huws
  • ISBN: 9781845276768
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 152 tudalen
Dyma gasgliad o 30 o straeon arloesol, y rhan fwya ohonynt wedi'u gosod yn 'un o brifddinasoedd gorau Ewrop'. Ond trueiniaid bywyd, collwyr, anffodusion yw'r cymeriadau sy wedi eu clwyfo a'u cam-drin, yn diodde o salwch corfforol a meddyliol, heb wireddu eu potensial na'u huchelgais ac yn sigo dan bwysau unigrwydd.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Martin Huws yn wreiddiol o Gaerdydd. Mae wedi bod yn weithiwr dur, yn swyddog clerigol ac yn ofalwr shifft. Pan oedd yn newyddiadura ar y Western Mail, Y Byd ar Bedwar a Week In Week Out, enillodd wobrau Cymreig a Phrydeinig. Mae’n nofelydd ac yn fardd cadeiriol a choronog.

Gwybodaeth Bellach:
Mae agwedd yr awdur atyn nhw’n onest, yn llawn empathi, yn ddisentiment. A’i arddull yn ffresh ac uniongyrchol. Hwn yw cyfarwydd y ddinas fodern gan fod dyfnder ystyr o dan ei gynildeb crefftus. Yn y straeon amrywiol fe lwydda i fynegi lleisiau’r rhai ‘sy heb lais’. Daeth yn ail yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Môn a dywedodd y beirniaid: ‘Dyma gyfrol fwyaf arloesol a dewr y gystadleuaeth, yn sicr: ai drama yw hi, neu ryddiaith, neu gerdd? ... Roedd rheolaeth yr awdur ar ei gyfrwng yn absoliwt.’ Francesca Rhydderch ‘... roedd hi’n amlwg o’r cychwyn fod yma lenor a wyddai’n union yr hyn yr oedd yn ceisio’i wneud ...Mae yna fydoedd wedi eu crynhoi i’r storïau hyn, neuaddau mawr rhwng cyfyng furiau. Gerwyn Wiliams ‘Mae rhywbeth prin i’w ganfod yn y gyfrol hon o straeon byr iawn. Dotiais at y ffurf wahanol rywle rhwng stori fer, llên micro a drama, sy’n cynnig lefel ffres o gynildeb ac yn dibynnu’n bennaf ar ddeialogi ... Mae eu brawddegau cwta a’u cynildeb ingol yn celu fflach o ddyfnder yn y “prin-ddweud” ... Lleucu Roberts

Pris | Price : £8.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers