Bachgen Mewn Pyjamas, Y

Bachgen Mewn Pyjamas, Y

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845271664
  • Awdur: John Boyne
  • Cyhoeddi Medi 2009
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.
  • Addas i oed 12+.
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 174 tudalen

Addasiad o'r ffilm 'The Boy in the Striped Pyjamas'. Stori ryfeddol am ddarn o hanes na ddylid byth ei anghofio. Llyfr cofiadwy, pwysig am gyfeillgarwch ac am greulondeb rhyfel.

Gwybodaeth Bellach:
Chlywodd Bruno, sy’n naw oed, erioed sôn am yr Ateb Terfynol na’r Holocost. Does ganddo ddim syniad fod ei wlad yn gwneud pethau mor greulon i bobl Ewrop. Yr unig beth sydd wedi digwydd i Bruno yw gorfod gadael ei gartref braf yn Berlin i fynd i fyw i dŷ mewn ardal anial, ddiffaith – lle heb ddim byd i’w wneud yno na neb i chwarae efo nhw chwaith.

Ond yna mae’n cyfarfod Shmuel, hogyn sy’n byw yr ochr draw i’r ffens weiren ar derfyn yr ardd ac sydd bob amser yn gwisgo pyjamas. Bydd cyfeillgarwch Bruno a Shmuel yn deffro Bruno o’i ddiniweidrwydd, ond nid yw’n deall yn iawn beth sy’n digwydd o’i gwmpas. Wrth geisio dod o hyd i’r gwirionedd, bydd yntau’n cael ei gynnwys yng nghynllun ofnadwy ei wlad.

Stori ryfeddol am ddarn o hanes na ddylid byth ei anghofio. Llyfr cofiadwy, pwysig am gyfeillgarwch ac am greulondeb rhyfel – bellach ar gael mewn sawl iaith ar hyd a lled y byd i gyd.

Pris | Price : £6.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers