Bara o Ben Draw\'r Byd - Stori Becws Islyn

Bara o Ben Draw\'r Byd - Stori Becws Islyn

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845276010
  • Geraint Jones, Gillian Jones
  • Golygwyd gan Rhian Jones
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Hanes Geraint a Gillian Jones, dau a ddewisodd aros yn eu bro enedigol ym mhen draw Llŷn gan sicrhau bywoliaeth iddynt eu hunain ac eraill, a hynny drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.

Cymysgwch ddigon o frwdfrydedd hefo burum o syniadau a digon o eli penelin. Gadewch i’r gymysgedd chwyddo’n fawr yna’i dylino’n a’i siapio’n gynllun gweledol a be gewch chi? Ia – Becws Islyn, Aberdaron. Dyma i chi lyfryn bach yn sôn am ymdrech Geraint a Gillian Jones, i brynu becws y pentref ym mhen draw Llŷn a’i ddatblygu’n fusnes prysur mewn adeilad to gwellt unigryw. Fel pe bai hynny ddim yn ddigon, neilltuwyd rhan o’r becws yn Dŷ Coffi lle cewch flasu cynnyrch amrywiol Islyn hefo’ch paned o de a choffi a sgwrsio am y dylunio arbennig ar y muriau. Ond nid dau i fodloni ar un busnes ydi Geraint a Gillian! Y fenter ddiweddaraf ydi prynu hen felin Aberdaron a’u bwriad yw ei datblygu’n adeilad fydd yn atyniad arall i’r pentref prysur hwn yn hytrach na’i gadael i fynd â’i phen iddi fel sydd wedi digwydd i fwyafrif melinau Cymru. Dyma ddau sydd wedi dewis aros yn eu bro enedigol ac wedi mynd ati i sicrhau bywoliaeth iddynt eu hunain ac i eraill yn yr ardal a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn sicr, does gan y ddau ddim ofn gwaith ac mae prysurdeb Becws Islyn yn dyst i’w hymdrechion fel y cewch weld. Ia wir, Becws Islyn bellach yw eu bara beunyddiol.

Pris | Price : £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers