Beti a'i Phobol 3

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863819414
  • Cyhoeddi Tachwedd 2004
  • Golygwyd gan Ioan Roberts
  • Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 208 tudalen

Casgliad o sgyrsiau Beti George gyda deg gwestai amrywiol o bob galwedigaeth, sef Shan Cothi, Huw Llywelyn Davies, Ffred Ffransis, Efa Gruffudd, Caradoc Jones, Syr William Mars-Jones, Gareth Mort, Elvira Mosely, Sam Roberts a Dafydd Rowlands. 10 llun du-a-gwyn.

Adolygiad Gwales
Ar gefndir gwyrdd clawr y gyfrol hon mae deg wyneb lliwgar yn hawlio sylw. Yn eu plith y mae wynebau Siân Cothi, wyneb y diweddar Archdderwydd Dafydd Rowlands, wyneb y protestiwr Ffred Ffransis ac wyneb y darlledwr Huw Llywelyn Davies, wedi eu sodro mewn sgwariau ac mewn rhesi taclus. Ymddengys yn bur anarferol cynnwys yr holl gymeriadau hyn mewn un llyfr ond mae Beti George, yn ei ffordd ddihafal ei hun, yn llwyddo i holi'n fanwl ac yn gytbwys ynghylch eu bywydau difyr.

Dyma’r drydedd yng nghyfres Gwasg Carreg Gwalch o sgyrsiau Beti George sy’n rhoi’r cyfle i ni gael cip ar fywydau byrlymog cantorion, dringwyr, barnwyr a darlledwyr ein cenedl. O blith y casgliad o gymeriadau a geir yn y gyfrol hon y mae trawsdoriad eang o wahanol alwedigaethau. Serch hynny, y mae’r gyfrol wedi ei golygu mewn modd sy’n caniatáu i’w straeon gyd-fyw rhwng cloriau un llyfr.

O blith y cyfweliadau mwyaf byrlymus y mae’r sgwrs â Siân Cothi, ac o blith y cyfweliadau sy’n ymdrin â rhychwant eang o wahanol agweddau at fywyd y mae cyfweliad gonest y darlledwr Huw Llywelyn Davies. Cyfweliad disglair yw’r un a geir gyda’r diweddar Dafydd Rowlands. Diolch byth fod cyfweliad mor bwysig ar gof a chadw ar gyfer y cenedlaethau a ddêl. Yna rydych chi’n sylwi, lle arall y byddai un yn gweld cyfweliad gyda’r Barnwr Syr William Mars-Jones a chyfweliad gyda’r ymgyrchwr diwyd Ffred Ffransis yn rhannu’r un llwyfan?

Un agwedd ddiddorol iawn ar y gyfrol hon yw’r modd y cawn gyfle i gael cip ar fywydau dringwyr megis Sam Roberts a Caradoc Jones. Dyma ddau o ddynion mwyaf penderfynol a dygn Cymru ac mae eu hangerdd am y mynyddoedd yn cael ei gyfleu i’r dim. Naid o’r dringwyr i Efa Gruffudd Jones, Pennaeth newydd yr Urdd, a dyma gwmpasu'r ystod eang o bobl sy’n cael eu holi’n dwll gan Beti. Yr hyn sy’n drawiadol am y gyfrol yw’r nifer o straeon bachog a chofiadwy sy’n cael eu hadrodd gan y gwesteion. Efallai mai’r hyn sydd fwyaf effeithiol yw’r modd y mae Beti'n gwybod yn iawn pa gwestiynau y dylai ei holi er mwyn cael atebion gwerth chweil.

Ceir cyfle i chwerthin mewn rhai mannau a chyfle i athronyddu ac edrych yn ôl ar gyfnodau anodd bywyd mewn mannau eraill. Mae cyfweliadau Beti George yn un o’r cyfleoedd prin a gawn yng Nghymru i ddysgu am gefndir rhai o bobl fwyaf dylanwadol, penderfynol ac enwog Cymru. Go brin y gellid gor-bwysleisio pwysigrwydd y ffordd onest a diflewyn-ar-dafod y mae hi’n holi. Heb os, mae cael cofnod ar bapur o’r holl gyfweliadau yn amhrisiadwy.

Catrin Dafydd

Pris | Price : £1.00

RRP: £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers