Toggle Menu

Bugail Olaf y Cwm

Disgrifiad | Description

  • Fformat: clawr meddal; 210 x 148 mm; 96tt
  • Categori: Hanes Lleol
  • Dyddiad cyhoeddi: Mehefin 2007

Hanes cymuned Cwm Tywi, ar ucheldir mynydd Tregaron.

Roedd hon yn un o nifer o gymunedau o ffermydd defaid yn y fro, ardal a gaiff ei hadnabod fel y ‘Diffeithwch Gwyrdd’.

Am ganrifoedd roedd pobol y mynydd wedi glynu wrth yr hen draddodiadau a oedd yn rhan o olyniaeth mynachod Ystrad Fflur.

Ar Ddydd Calan 1947 roedd saith o deuluoedd yn byw yn y cwm. Erbyn 1957 yn dilyn colledion eira mawr ugain mlynedd yn gynharach, ciliodd y teulu olaf oddi yno gan adael y cwm yn ysbail i’r Comisiwn Coedwigaeth, ac yn nefoedd i gerddwyr a barcutiaid.

Yr awdur, Huw Jones, yw’r olaf sy’n fyw heddiw o’r bugeiliaid a anwyd yn y cwm.

Pris | Price : £5.75

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers