Bwydo'r Bobol - Siop Tships Lloyd o Lanbed

Bwydo'r Bobol - Siop Tships Lloyd o Lanbed

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845273828
  • Awdur; Stuart Lloyd
  • Cyhoeddi Mehefin 2012
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x128 mm

Hanes busnes sglodion a physgod Lloyds o Lanbedr Pont Steffan. Ymfudwyr tramor fel Iddewon ac, yn arbennig Eidalwyr ddaeth â busnesau pysgod a sglodion i wledydd Prydain. Yn wir, Eidalwr wnaeth sefydlu\'r caffi cyntaf o\'i fath yn nhref Llanbed, ond ers trigain a phump o flynyddoedd bu\'r busnes llewyrchus hwn ym meddiant Lloyds, teulu Cymraeg ei iaith.

Mae Llanbed yn un o’r ychydig drefi marchnad yng Nghymru sydd heb ddioddef o hagrwch cynnydd. Dibynna’r dref ar fusnesau bach, llawer ohonynt yn hen fusnesau teuluol. Un o’r rheiny yw busnes pysgod a sglodion Lloyds, sydd wedi bod yn yr un teulu am dros drigain mlynedd.

Yn y busnes arlwyo, pysgod a sglodion yw’r ddarparaieth fwyaf traddodiadol sy’n bod. Ond fel unrhyw fusnes arall, ni all fforddio aros yn ddigyfnewid. Pan adawodd Stuart Lloyd ei waith fel athro yn 1987 i olynu ei dad, y peth cyntaf a wnaeth oedd ehangu’r bwyty a’i ddiweddaru. Talodd y weledigaeth ar unwaith drwy i’r busnes ennill teitl bwyty pysgod a sglodion gorau Cymru. Mae’r llwyddiant yn parhau ac yn cynyddu. Beth yw cyfrinach y llwyddiant hwnnw? Gwaith caled, menter a gwasanaeth da.

Pris | Price : £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers