Byw Busnes

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845272852
  • Awdur: Gari Wyn
  • Cyhoeddi Mai 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

Pwrpas y gyfrol hon yw ceisio croniclo profiad yr awdur ym myd busnes a'i osod rhwng dau glawr. Hoffai Gari Wyn gredu fod ganddo wersi a straeon ar gyfer pawb, gwersi sy'n tarddu o fethiant ac o lwyddiant.

Darparwyd yr isod gan y Cyhoeddwr:
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd yr awdur mewn garej wledig yng Nglasfryn, Uwchaled a derbyniodd ei addysg ddiweddarach yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, a Choleg y Brifysgol, Bangor. Bu’n athro am 14 mlynedd cyn sefydlu Ceir Cymru, cwmni gwerthu ceir ym Methel, Caernarfon. Mae’n gyfrannwr cyson ar radio a theledu, yn ymgynghorydd entrepreneuriaid ifanc ar ran Menter a Busnes a bydd yn ymweld ag ysgolion a cholegau i ddarlithio a chynnal gweithdai byd busnes.
Gwybodaeth Bellach:
Yn 1990, gadawodd Gari Wyn swydd Pennaeth Hanes mewn ysgol uwchradd i fentro ar fusnes gwerthu ceir ei hun ym Methel, ger Caernarfon. Gadawodd ysgol addysg ac ymunodd ag ysgol brofiad.

Ugain mlynedd yn ddiweddarach, mae’n edrych yn ôl ar ei lwyddiannau a’i fethiannau a’u dadansoddi yn fanwl. Yn y gyfrol hon, mae’n adrodd hanes ei fusnes a’i yrfa fel rheolwr ac yn cynnig cynghorion yn ddi-flewyn-ar-dafod, mewn arddull hawdd ei ddilyn. Mae ei ddisgyblaeth gynnar fel athro yn cael ei mynegi yn loyw yn y gyfrol hon.

Am y tro cyntaf, dyma lawlyfr busnes wedi’i anelu yn benodol at Gymru – sydd gyda’i nodweddion arbennig ei hun ynghlwm wrth ei nifer sylweddol o fusnesau bychain a’i chymdeithas wledig, Gymraeg. Gwneir hyn yng nghyd-destun byd-eang gan ddwyn cymariaethau cyson o wledydd eraill.

Mae’n gyfeirlyfr hanfodol i bobl fusnes a hunan gyflogedig ac yn werslyfr hollgynhwysfawr i fyfyrwyr busnes a Bagloriaeth Gymreig.

Mae Gari Wyn yn edrych yn ôl yn feirniadol ar ei yrfa ei hun ac yn awgrymu llwybrau gwell i eraill sy’n mynd i’r un cyfeiriad. Drwy’r cyfan, mae dawn dweud, seicoleg a ffraethineb y gwerthwr ceir yn cadw’r testun yn fywiog a chofiadwy o glawr i glawr.

Pris | Price : £7.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers