Cadw'r Byd i Droi - Cledwyn Evans Teiers Cambrian 1971-2011

Cadw'r Byd i Droi - Cledwyn Evans Teiers Cambrian 1971-2011

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845273354
  • Golygwyd gan Lyn Ebenezer
  • Cyhoeddi Mehefin 2011
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 94 tudalen

Ymhlith y miliynau o gerbydau newydd sydd ar y ffordd fawr ym Mhrydain, gallwch fod yn siŵr fod tua un o bob pedwar yn rhedeg ar deiers a werthwyd gan gwmni o Aberystwyth, Cledwyn Tyres. Sefydlwyd y fenter gan Cledwyn Evans yn 1971. Erbyn heddiw mae\'r trosiant yn ddegau o filiynau o bunnoedd y flwyddyn a\'r busnes yn nwylo\'i ddau fab a\'i wyres.

Er bod gan arddwr hadau, nid yw’n sicr o gael cynhaeaf wrth eu plannu. Yn yr un modd nid yw syniad da yn gwarantu llwyddiant. Un a brofodd gynaeafau cyson a thoreithiog yw testun diweddara’r gyfres sy’n sôn am hynt a helynt Cymry Cymraeg ym myd busnes. Aeth deugain mlynedd heibio ers i Cledwyn Evans, y Cardi ffraeth, ddechrau gwerthu teiers a setiau radio ceir.

Deallwn mai un o gyfrinachau busnes llwyddiannus yw darparu nwyddau neu wasanaethau angenrheidiol ar yr adeg briodol. Trwy gyfrwng y gyfrol camwn i fyd gwerthu teiers. Datgelir manylion am y farchnad a\'r gystadleuaeth yn ogystal â’r anawsterau.

Llwydda’r gyfrol i godi’r llen ar ofynion byd busnes, ac ymateb i newidiadau yw un o’r prif wersi. Gall darllen am brofiadau Cledwyn Evans fod yn ganllaw i gyw-fentrwyr; cyfeirir at bynciau fel mewnforio cynnyrch, hysbysebu ac archebu drwy’r bost. Nodweddion amlwg ym mywyd cwmni yw cyfalaf digonol a safle addas. Diddorol oedd craffu ar anghenion menter ar ei phrifiant a’r trefniadau a wneir i gadw a dosbarthu cynnyrch.

Ar wahân i gwrdd â Cledwyn Evans, y dyn busnes, cawn hefyd dreulio ennyd yn darllen am rai o atgofion ei blentyndod yng nghefn gwlad Ceredigion. Wedi’r Ail Ryfel Byd yr oedd ef a’i gyfoedion yn gwibio ar hyd hewlydd y sir a thu hwnt ar foto-beic, a brithir y cofio gan hanesion amrywiol a difyr.

Pris | Price : £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers