Carafanio Dros Gymru

Carafanio Dros Gymru

Disgrifiad | Description

  • Carafanio dros Gymru
  • ISBN: 9781845276393
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm
Efeilliaid 11 oed ydi Gruff a Gwen. Does dim yn fwy o hwyl ganddyn nhw na mynd ar wyliau yng ngharafán y teulu - ac mae'r garafán ei hun yn dipyn o gymeriad hefyd!

Gwybodaeth Bellach:
Mae Nain a Taid Llanberis a Mam-gu a Thad-cu Nantgaredig eisiau clywed hanes y gwyliau i gyd wrth gwrs. Penderfynodd yr efeilliaid fod creu blog yn rhatach na phrynu a phostio degau o gardiau post o bob cwr o Gymru ac o wledydd difyr ar hyd a lled Ewrop. Dyma anturiaethau’r teulu felly, wedi’u rhannu gyda’u Mêts i gyd – ac mae hynny yn dy gynnwys di bellach, wrth gwrs. Fel gyda phob gwyliau arall yn y byd, mae llawer o bethau rhyfedd yn digwydd i’r teulu bach yma, a llawer o bethau yn mynd o’i le...

Pris | Price : £6.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers