Toggle Menu

Chwyn Joe Pye a Phincas Robin - Ysgrifau ar Ryfeddodau a Llên Gwerin Byd Natur (Llyfrau Llafar Gwlad 60)

Chwyn Joe Pye a Phincas Robin - Ysgrifau ar Ryfeddodau a Llên Gwerin Byd Natur (Llyfrau Llafar Gwlad 60)

Disgrifiad | Description

ISBN: 9780863819254
Awdur: Bethan Wyn Jones
Cyhoeddi Medi 2004
Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 92 tudalen

Casgliad hynod ddifyr o 33 o erthyglau byrion yn cyflwyno gwybodaeth am goed, adar, blodau, anifeiliaid a bywyd glan y môr, yn cynnwys pytiau diddorol am lên gwerin sy'n gysylltiedig â'r pynciau. 24 llun lliw.

Adolygiad Gwales
Swoleg oedd pwnc gradd Bethan Wyn Jones, ac y mae dull y naturiaethwr proffesiynol i’w weld yn y llyfr hwn gan ei fod yn cynnwys enw Lladin ymhob pennawd. Ffordd y gwyddonydd yw hyn i sicrhau adnabyddiaeth lawn o’r blodyn neu'r pili pala neu'r creadur. Pigion sydd yn y gyfrol o gyfraniadau'r awdur yn wythnosol ar gyfer Galwad Cynnar ar Radio Cymru ac i’r Herald. I’r rhai nad ydynt yn foregodwyr, neu oddi allan i ddalgylch cylchrediad yr Herald prysuraf i ddweud fod y 90 tudalen yn drysorfa o wybodaeth ffeithiol, barddonol, llenyddol a chwedlonol ar y 30 pwnc a drafodir.

Pwy bynnag a gafodd y syniad o eiriad y testun, y mae wir yn afaelgar ac yn codi chwilfrydedd. Pwy oedd Joe Pye? Pwy yw’r Robin a’i bincas? Nid amddifadaf y darllenydd o’r pleser o ddarganfod yr atebion, ond nid yw’r cwestiynau uchod ond dau allan o liaws ohonynt, ac mae’r atebion yn disgwyl am gael eu canfod yn y cynnwys.

Soniais am ystod eang o wybodaeth Bethan Wyn Jones o fyd natur; mae hyn yn eglur yn y dyfyniadau a ddefnyddia o fyd beirdd natur Cymru (a Lloegr). Credaf fod ei hedmygedd yn fawr o I.D. Hooson ac R. Williams Parry, i enwi ond dau ohonynt.

Mae clawr llyfr yn bwysig, ac mae un y gyfrol hon yn dal y llygaid; mae Siân Parri i’w llongyfarch am ei gwaith dylunio. Rhwng tudalennau 48 a 57 ceir darluniau lliw o’r pynciau dan sylw. Teg yw dweud fod y cyfan yn dderbyniol ac yn sicrhau adnabyddiaeth, ond mae ansawdd ambell ddarlun yn well na’i gilydd. Eto mae’r oll yn talu am eu lle, a’r darluniau o Chwyn Joe Pye a Pincas Robin yn bendant.

Syllais y dydd o’r blaen ar yr ydfrain (rooks) yn ymgynnull ym mrig y morwydd. Archwilio ac atgyweirio eu trefedigaeth oeddynt a hithau ar drothwy'r gwanwyn. Rwy’n hoff o ddisgrifiad yr awdur o freinfa ('pentre brain') ond dylid tanlinellu mai’r ydfrain ydynt; nid yw’r frân dyddyn yn byw mewn 'pentrefi'!

Llyfr picio-i-mewn iddo yw’r gyfrol ddiddorol hon; llyfr y gellir ymlacio wrth ddadluddedu ddiwedd dydd. Llyfr nad oes raid mynd o glawr i glawr, ond yn ôl ffansi’r funud.

Dyma lyfr gan berson sy’n hapus cael byw, ac sy'n deall mor bwysig yw'r rhyngberthynas hyfryd rhwng gwahanol ffenomenâu byd natur o’n cwmpas.

Norman Closs-Parry

Pris | Price : £5.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers