Cofio Ioan

£8.50
  • Cofio Ioan
  • ISBN: 9781845277420
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2020
  • Golygwyd gan Alun Jones
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 210 tudalen

Cofiant i'r cyn-newyddiadurwr a'r golygydd llyfrau uchel ei barch, Ioan Roberts.

Gwybodaeth Bellach: Dyn pobol oedd Ioan a dyn casglu storïau am bobol, a’i ffraethineb wrth adrodd yr hanesion hynny a wnâi ei gwmnïaeth mor ddifyr. Wedi’i golli mor ddisymwth, teimlodd nifer o’i gyfeillion ei bod hi’n addas ac yn bwysig casglu’r straeon amdano yntau i geisio cau rhywfaint ar y bwlch mawr ar ei ôl.

Ceisiwyd yn y gyfrol i greu darlun mor gynhwysfawr â phosib o Ioan o’i blentyndod hyd heddiw.

Product Code: ISBN: 9781845277420