Coleg Madryn

Coleg Madryn

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845276379
  • Cyhoeddi Medi 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x127 mm, 184 tudalen
Pan agorwyd Ysgol Amaethyddol Madryn yn Llŷn ym mis Mehefin 1913 yn ganolfan breswyl ar gyfer addysg amaethyddol, hi oedd y gyntaf o'i bath yng Nghymru. Mewn dim o dro fe gyfeirid at y sefydliad fel Coleg Madryn a bu'r coleg yno hyd at 1952 pan symudwyd i safle newydd ym mhlasty Glynllifon.

Gwybodaeth Bellach:
Er bod llawer tro ar fyd (a threfniadaeth addysg bellach) ers hynny, y mae'r coleg, yn ei hanfod, yn bodoli yng Nglynllifon o hyd. Bwriad y gyfrol hon yw olrhain hanes y sefydliad arloesol ym Madryn, trwy gyfrwng amrywiol ffynonellau'r cyfnod, gan gynnwys atgofion rhai a fu'n fyfyrwyr yno.

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers