Toggle Menu

Creiriau'r Cartref 2 (Llafar Gwlad 74)

Creiriau'r Cartref 2 (Llafar Gwlad 74)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845272364
  • Awdur: Mary Wiliam
  • Cyhoeddi Hydref 2009
  • Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
  • Fformat: Clawr Meddal, 128 tudalen

Yn y gyfrol hon, sonnir am greiriau dau gartref tra gwahanol. Ar yr aelwyd draddodiadol, mae'r fam yn gwau sanau a'r tad yn cael mwgyn wrth ochr y lle tân. Mae'r ffigyrau Swydd Stafford ar y silff uwchben, y ffyn a'r rholbren gwydr yn eu gwarchod ac ambell garden angladd ar y wal i gadw'r cof yn fyw.

Gwybodaeth Bellach:
Mae’r cartref arall yn ddarlun o fywyd yn dilyn y ddau Ryfel Byd. Cafodd y merched ifainc sbri mawr wrth geisio ymbincio a throi eu llaw at wneud eu dillad eu hunain. Wedi priodi, doedden nhw ddim am fyw mewn cartref tywyll yr un fath â’u rhieni ond yn hytrach mewn byd o liw a fyddai’n codi calon ac oedd i’w gael, ar y cyfan, am bris rhesymol.

Deilliodd y pethau a drafodir yma o’r ddau Ryfel Byd yn bennaf. O’r prinder o ddynion yn ogystal ag adnoddau, cafodd merched gyfleoedd i arbrofi, a llwyddo i wneud yr hyn oedd wedi bod yn waith dynion. Cafodd cynllunwyr ifainc gyfle i ddylunio llestri a chelfi. Wrth ailgelfico tai, rhoddwyd pwyslais mawr ar greu pethau a fyddai’n apelio at ferched. Defnyddiwyd y math diweddaraf o blastig mewn lliwiau cryf na welwyd eu tebyg o’r blaen i sirioli pob cegin a chodi calon pawb. Rhain oedd y trysorau newydd.

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers