Toggle Menu

Creiriau'r Cartref (Llyfrau Llafar Gwlad: 64)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845270315
  • Awdur: Mary Wiliam
  • Cyhoeddi Mawrth 2006
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 84 tudalen

Rhoddir sylw yn y gyfrol hon i bethau cyffredin oedd â lle yng nghartrefi Cymru, ac sy'n rhan o'n cynhysgaeth ni fel Cymry. Bydd ambell beth yn peri syndod, eraill yn cynhyrfu'r cof, eraill yn codi gwên a'r cyfan yn creu difyrrwch. Gyda nifer o luniau lliw llawn.

Adolygiad Gwales
Y llyfryn diweddaraf i ymddangos yn y gyfres boblogaidd ‘Llyfrau Llafar Gwlad’ yw Rhif 64, Creiriau’r Cartref gan Mary William.

Heddiw ceir defnydd helaeth o’r geiriau ‘minimalist’ a ‘de-cluttering’. Geiriau Saesneg, wrth gwrs, ond geiriau nad ydynt hyd y gwn i wedi treiddio i eiriadur dyddiol yr iaith Gymraeg, a diolch am hynny. Neu efallai na fyddai’r llyfryn Creiriau’r Cartref yn bodoli o gwbl!

Yn y llyfryn, mae Mary William wedi llwyddo i greu nifer o benodau’n ymwneud â gwrthrychau sy’n eiddo iddi. Pob gwrthrych â’i bennod arbennig, gyda disgrifiad manwl o bob un. Nid yw’r eitemau yma o werth ariannol enfawr, ac ni cheir cyfeiriadau at eu prisiau chwaith. Yn wir, yn aml, nid oes modd rhoi gwerth ariannol ar rywbeth teuluol sydd â chysylltiadau sentimental. Serch hynny, fe fyddai nifer o’r eitemau yma’n dderbyniol iawn i nifer o’r darllenwyr.

Mae’r awdures wedi llwyddo i ddisgrifio’r eitemau’n fanwl iawn. Mae’r lluniau lliw cyfoethog ohonynt hefyd yn ychwanegu’n sylweddol at fwynhad y llyfryn.

Mae nifer o’r eitemau wedi eu hetifeddu neu eu prynu, a cheir storïau diddorol am sut y daethant i’w meddiant. Nid yw’r hanesion yma, serch hynny, yn rhai arwynebol a phersonol yn unig; yn hytrach, mae iddynt ôl ymchwil trwyadl. Cawn hanes gwneuthuriad y gwrthrychau, a’r cyfnod hanesyddol pan gawsant eu creu, yn ogystal ag agweddau cymdeithasol y cyfnod. Mae hi hefyd wedi cysylltu ag amgueddfeydd a sefydliadau tebyg i gael gwybodaeth ychwanegol. Mae’r cyfuniad felly o hanes teulu a hanes ffeithiol yn llwyddo i blethu’r hanes mewn ffordd sy’n ddiddorol ac addysgiadol i’r darllenydd.

Yn sicr, fe fydd y llyfryn yma’n atgoffa nifer o’r darllenwyr am eitemau tebyg a fu yn ein cartrefi flynyddoedd yn ôl. Mae’n siŵr y bydd yn pigo cydwybod nifer ohonom wrth i ni gofio'n ôl, a meddwl beth ddigwyddodd i’r llun, jwg neu blât fu gyda Mam-gu slawer dydd, a ble maen nhw heddiw? Mae’n llyfryn diddorol a deniadol iawn i unrhyw un sy’n ymddiddori mewn hen bethau. Nid yw’n llyfryn academaidd trwm, ac mae’n siŵr nad dyna oedd y bwriad. Mae gwir angen llyfrau o’r math yma yn yr iaith Gymraeg, a mawr obeithiaf y bydd cyfrol bellach yn ymddangos yn y dyfodol agos.

Cyril Evans

Pris | Price : £5.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers