Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2020

£7.00

******AR GAEL I'W RAG-ARCHEBU RWÂN*****

  • Cyfansoddiadau Eisteddfod Amgen 2020
  • ISBN: 9781845277833
  • Cyhoeddi Awst 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 72 tudalen

Cynnyrch Eisteddfod AmGen 2020, yn adleisio'r cyfansoddiadau eisteddfodol blynyddol. Mae AmGen yn brosiect newydd sy'n dod â'r Eisteddfod yn fyw arlein, ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg a'r cyfryngau i lenwi bwlch yn ystod y cyfnod cloi oherwydd y pandemig a gafwyd yn 2020.

Gwybodaeth Bellach: Ers diwedd Mai mae'r wefan wedi bod yn ffrydio Cerddi AmGen y Goron a Cherddi AmGen y Gadair. Cyfle oedd hyn i brifeirdd coronog a chadeiriog y deng mlynedd ar hugain diwethaf i ail ymweld â'u cerddi buddugol gwreiddiol a chyfansoddi cerdd newydd ar gyfer heddiw. Yn ystod wythnos Eisteddfod-T yr Urdd, dau o gyn-brif enillwyr yr Urdd gyfrannodd gerddi.

Am 16:30 ar brynhawn Llun, cyhoeddwyd cerdd gan un o enillwyr y Goron ac ar ddydd Gwener am 16:30, tro un o enillwyr y Gadair oedd hi i gyflwyno cerdd newydd – dwy gerdd newydd, wythnosol gan brifeirdd! Mae'r cerddi wedi'u hysbrydoli gan eu gwaith buddugol, ac yn rhoi gwedd newydd ar y testun flynyddoedd yn ddiweddarach. Ymysg Cerddi Enillwyr Coronau:

Mynd am Dro, Guto Dafydd (Coron Llanrwst, 2019) Mychlogyd, Anni Llŷn (Coron yr Urdd, Eryri 2012) Siopa yn y Normal Newydd, Christine James (Coron Eryri, 2005) Llonydd, Hywel Griffiths (Coron Caerdydd, 2008) Trwy'r Sgrin, Gwion Hallam (Coron Ynys Môn 2017) Ina, Penri Roberts (Coron Dinbych, 2001) Geiriadur, Elinor Gwynn (Coron y Fenni, 2016) Ymysg Cerddi Enillwyr Cadeiriau: Gwythiennau bach newydd, Myrddin ap Dafydd (Cadair Cwm Rhymni, 1990) Garddio, Iestyn Tyne (Cadair yr Urdd, Caerdydd 2019) Ymatebion William Tabwr, Jim Parc Nest (Cadair Llanrwst, 2019) Tir Newydd Arall, Hilma Edwards (Cadair Caerdydd, 2008) Cerdd o fawl i Gadair 2017, Osian Rhys Jones (Cadair Ynys Môn, 2017) Epynt wedi 80 mlynedd, Tudur Dylan Jones (Cadair Sir y Fflint, 2007) Wrth y Bar (wedi degawd), Rhys Iorwerth (Cadair Wrecsam, 2011) Eleni mae stolion arbennig yn cael eu hennill yn yr Eisteddfod AmGen: Y Stôl Farddoniaeth: Cerdd Gaeth neu Rydd rhwng 24 – 30 llinell, ar y testun ‘Ymlaen’ Beirniaid – Mererid Hopwood, Myrddin ap Dafydd Y Stôl Ryddiaith: Darn o ryddiaith hyd at 500 gair ar y testun ‘Gobaith’ Beirniaid – Manon Steffan Ros, Guto Dafydd

Product Code: ISBN: 9781845277833