Cymru ar Blât/Wales on a Plate

Cymru ar Blât/Wales on a Plate

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845272340
  • Awdur: Nerys Howell
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2009
  • Fformat: Clawr Caled, 210x210 mm, 96 tudalen

Disgrifiad Gwales
Llyfr o ryseitiau Cymreig. Ceir yma ddeuddeg adran yn cyflwyno'r traddodiadol a'r cyfoes, ond y cyfan yn tarddu o gynnyrch tir a dyfroedd Cymru; gyda chyflwyniad byr i bob adran yn ymhyfrydu yn ein diwylliant bwyd cynhenid. Cynhwysir lluniau lliw a hen luniau.

Bywgraffiad Awdur:
Bu Nerys yn gweithio ym myd bwyd a diod ers dros ddeng mlynedd ar hugain ac erbyn heddiw mae’n rhedeg cwmni ei hun yn arbenigo mewn darparu cyngor a chymorth i gwmnïau bwyd a diod yng Nghymru. Dechreuodd ei diddordeb mewn bwyd pan yn ferch fach wrth dreulio wythnosau gwyliau’r ysgol ar ffermydd ei Mamgu a Thadcu yn Llangeler a Chapel Iwan. Yno gwelodd yr hadau yn tyfu yn gnydau, casglu wyau o’r cwt ieir, tynnu riwbob o’r berllan, codi tatws, bwydo’r lloi, godro, plufio, crafu tatws a helpu i goginio. Bu dylanwadau coginio ei Mam a’i dwy Famgu yn allweddol wrth iddi benderfynu ar yrfa ac wedi astudio cwrs Rheoli Arlwyo, aeth i weithio gyda’r Awdurdod Iechyd; yna ymunodd ag Ysgol Fwyd a Diod Prue Leith yn Notting Hill. Bu’n gweithio yng Ngroeg i deulu un o wleidyddion enwog San Steffan, ac yna dychwelyd i Lundain i weithio mewn tai bwyta. Dychwelodd i Gymru yn 1996 a chychwynnodd gyflwyno eitemau bwyd a diod yn rheolaidd ar gyfer S4C, BBC Cymru a HTV. Bu hefyd yn gweithio i nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau preifat ers 1999. Mae wedi teithio’r byd yn hyrwyddo bwyd a diod Cymru’r Gwir Flas yn Sydney, Paris, Hong Kong, San Fransisco, Dubai ac Efrog Newydd ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Sefydlwyd Ymgynghoriaeth Bwyd Howell yn 2005.
Gwybodaeth Bellach:
Rysetiau Cymreig – 12 adran yn cyflwyno’r traddodiadol a’r cyfoes ond y cyfan yn tarddu o gynnyrch tir a dyfroedd Cymru. Cyflwyniad byr i bob adran yn ymhyfrydu yn ein diwylliant bwyd cynhenid. Lluniau lliw a hen luniau.

Cyfrol ddwyieithog fydd yn cael ei hyrwyddo yn y Smithsonian Folklife Festival, Washington, haf 2009.

Gwales Description
A book of Welsh recipes. It consists of twelve sections, presenting traditional and contemporary dishes, with all produce deriving from Welsh land and waters. It also has a short introduction to each section, extolling our food culture. Includes colour photographs and archive material.

 

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers