Toggle Menu

Cymru Fawr

Cymru Fawr

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274306
  • Vaughan Hughes
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 300 tudalen
Yng ngwres eirias diwydiant y cafodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw ei ffurfio. Diwydiant ddaru greu\'r genedl Gymreig fodern. Yn y Gyfnewidfa yng Nghaerdydd yr oedd pris glo drwy\'r byd i gyd yn cael ei osod ar adeg pan oedd prif lyngesau Ewrop a De America yn cael yn cael eu gyrru gan lo ager de Cymru.

Bywgraffiad Awdur:
Un o Fôn yw’r awdur ac yno y mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i oes ar wahân i gyfnod o ddeng mlynedd yn gweithio yng Nghaerdydd fel gohebydd newyddion i gwmni teledu HTV ar y rhaglen newyddion nosweithiol eiconaidd Y Dydd. Yn y cyfnod hwnnw yr ymserchodd gyntaf yn hanes y cymoedd diwydiannol, o’r dwyrain i’r gorllewin. Yn ddiweddarach, fel cyd berchennog Ffilmiau’r Bont, braint broffesiynol fwyaf ei fywyd oedd cael darparu a sgriptio llu o gyfresi teledu’n adrodd hanes Cymru i genedl a amddifadwyd yn ein hysgolion rhag cael gwybod ei hanes ei hun.
Gwybodaeth Bellach:
Yng ngwres eirias diwydiant y cafodd y Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw ei ffurfio. Diwydiant ddaru greu’r genedl Gymreig fodern. Yn y Gyfnewidfa yng Nghaerdydd yr oedd pris glo drwy’r byd i gyd yn cael ei osod ar adeg pan oedd prif lyngesau Ewrop a De America yn cael yn cael eu gyrru gan lo ager de Cymru. Yn wir yn yr adeilad hwnnw, nid yn y Ddinas yn Llundain, yr arwyddwyd y siec gyntaf erioed yng ngwledydd Prydain am filiwn o bunnau. O tua 1880 tan 1914 roedd poblogaeth Cymru’n tyfu’n gyflymach na phoblogaeth pob gwlad arall yn y byd, y tu allan i Ogledd America. Cymru oedd Klondike Ewrop. Yn hollol wahanol i hanes Iwerddon, heidio i Gymru fyddai pobol yn ei wneud. Dyna’r rheswm pam fod y Gymraeg yn gymaint cryfach hyd heddiw na’r Wyddeleg. Mae iaith a gwaith yn gwneud mwy nag odli. Ymhell cyn i Gaerdydd reoli’r marchnadoedd glo rhyngwladol, Amlwch ym Môn fyddai’n rheoli pris copr ar farchnadoedd y byd mawr crwn. Yn groes i’r canfyddiad arferol, yn y Gogledd, yn ardal Treffynnon, nid yn y De y mae crud y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru. Ac yn Sir Gaernarfon yr oedd y ddwy chwarel lechi fwyaf yn y byd. Enillai’r mwyafrif o’r Cymry eu bywoliaeth yn gweithio mewn diwydiant pan oedd y mwyafrif o’r Saeson yn dal i drin y tir. Nid bod diwydiant wedi cynyddu ar draul diwylliant. Roedd gwerin bobol Cymru gyda’r werin gyntaf yn y byd i fod yn llythrennog.
Yma ceir stori ryfeddol Cymru a fu unwaith yn wirioneddol fawr. Ac a all fod felly eto…

Pris | Price : £3.00

RRP: £9.99

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers