Cynefin yr Ardd (Cyfres Cynefin 1)

Cynefin yr Ardd (Cyfres Cynefin 1)

Disgrifiad | Description

ISBN: 9781845273866
Iolo Williams, Bethan Wyn Jones
Cyhoeddi Ebrill 2012
Fformat: Clawr Meddal, 300x165 mm

Nid llyfr garddio mo hwn, ond llyfr i blant ac oedolion sy\'n trafod cynefin yr ardd - yr anifeiliaid, yr adar, y pryfetach, yr ymlusgiaid, y coed, y llwyni, y blodau a\'r perlysiau sydd i gyd yn ffurfio\'r cynefin cyfoethog hwn sydd ar riniog ein drws.

Gwybodaeth Bellach:
Yn naturiaethwyr a darlledwyr amlwg iawn, mae Iolo Williams a Bethan Wyn Jones yn esbonio pwysigrwydd yr ardd a pham y dylem ei gwarchod a’i thrysori, nid yn unig er lles byd natur a ni ein hunain ond er lles pobloedd y byd heddiw ac yfory. Cewch weld enghreifftiau o sut mae ysgolion yn annog plant i werthfawrogi natur ac i ofalu am ein hamgylchfyd.

Llyfr lliw llawn sy’n llawn ffotograffau a darluniau. Yn cynnwys llawer o gynhorion ymaferol ar sut i warchod natur.

Pris | Price : £6.99

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers