Dan Fygythiad

Dan Fygythiad

Disgrifiad | Description

  • Dan Fygythiad
  • SBN: 9781845277819
  • John Alwyn Griffiths
  • Cyhoeddi: Tachwedd 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 300 tudalen

Ymunwn am y nawfed tro â’r Ditectif Jeff Evans, sy’n ceisio cadw trefn ar dref Glan Morfa a’r cyffiniau.

Bywgraffiad Awdur: Un o Fangor yw John Alwyn Griffiths yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw ym Môn. Bu’n heddwas hyd ddiwedd 1998, a chyn ymddeol roedd yn bennaeth ar Adran Dwyll Heddlu Gogledd Cymru.

Gwybodaeth Bellach: Yn y nofel hon mae Jeff yn cael ei alw i ddelio â marwolaeth amheus ar dir parc carafannau lleol, lle mae anghydfod wedi bod rhwng tad a mab. Wrth ymchwilio’n ddyfnach mae’n darganfod bod cwmni anhysbys wedi bod yn ceisio brawychu’r perchennog i dalu arian iddyn nhw er mwyn gwarchod y safle rhag niwed ‒ profiad y mae nifer o berchnogion parciau gwyliau ar hyd yr arfordir wedi gorfod ei wynebu. All Jeff ddarganfod be sy’n mynd ymlaen, ac yn bwysicach, pwy sy’n gyfrifol?

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers