Darn Bach o Bapur

Darn Bach o Bapur

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274931
  • Angharad Tomos
  • Cyhoeddi Mehefin 2014
  • Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm
Mae\'r stori hon yn seiliedig ar safiad Eileen a Trefor Beasley a ddechreuodd yn y 1950au i wrthod talu treth cyngor Llanelli nes iddyn nhw dderbyn ffurflen Gymraeg. Bu i\'r brotest barhau am wyth mlynedd a golygu caledi mawr i\'r teulu.

Gwybodaeth Bellach:
Am faint allech chi fyw heb soffa yn eich stafell fyw, na chadeiriau, na bwrdd, nac unrhyw ddodrefn?
Sut fyddech chi’n teimlo petai pobl yn dod i’ch tŷ a chymryd eich eiddo, a’i adael yn gwbl wag?
Mae wyth mlynedd yn amser hir i stafell fod yn wag.
Darllenwch hanes dau blentyn a brofodd hyn go iawn, a daeth stori eu teulu yn ysbrydoliaeth i genedl gyfan.
Un teulu bach, un darn bach o bapur – stori anhygoel o fawr.

Pris | Price : £5.99

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers