Dathlu Tywysogion Cymru (Cyfres Hwyl Gwyl)

Dathlu Tywysogion Cymru (Cyfres Hwyl Gwyl)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845272258
  • Awdur: Elin Meek
  • Cyhoeddi Medi 2009
  • Addas i oed 7-9+.
  • Fformat: Clawr Meddal, 280x210 mm, 80 tudalen

Llyfr darllen difyr, darluniadol, llawn lliw i blant (a theuluoedd) yn cyflwyno hanes, dyddiadau a dathliadau, traddodiadau, chwedlau, cerddi a gweithgareddau, yn ymwneud â Thywysogion Cymru. Rhagor na 100 o ddelweddau lliw, yn ffotograffau, lluniau, mapiau a deiagramau.

Gwybodaeth Bellach:
Er i oes Tywysogion cynhenid Cymru ddod i ben gyda diflaniad Owain Glyndŵr yn 1409, mae hanes y Tywysogion yn dal i fod yn bwysig i ni heddiw. Cewch wybod pam yn y gyfrol gynhwysfawr hon sy’n cyflwyno holl gyfoeth a chyffro Oes y Tywysogion mewn ffordd eglur a difyr. Darllenwch am:

• Yr ‘Hen Gymry’ oedd yn rheoli Prydain ar un adeg.
• Cyfnod pan oedd y teulu a hel achau yn bwysig i’r Tywysogion ac i’r Cymry byth ers hynny.
• Bod cyfraith Hywel Dda yn deg iawn, o flaen ei amser ac yn cefnogi hawliau i blant ac i ferched.
• Pam roedd beirdd a mynachod yn bobl allweddol i’r Tywysogion.
• Pam na lwyddodd y Llychlynwyr i greu argraff ar Gymru.
• Hanes y tywysog a sefydlodd yr eisteddfod gyntaf yn 1176.
• Sut y cawsom enwau fel Jones, Bowen a Powell.
• Bod Owain Glyndŵr wedi brwydro i gael gwell addysg, hawliau a llywodraeth i bobl Cymru ac wedi bod yn ysbrydoliaeth i genedlaethau o Gymry.

Mwynhewch wneud gweithgareddau hwyliog fel: llunio arfbais; gwneud achau eich teulu chi; creu catapwlt; cadw dyddiadur fel un Gerallt Gymro; llunio cân i’ch arwr cenedlaethol eich hun.

Pris | Price : £6.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers