Draig Goch Cymru (Cyfres Straeon Plant Cymru 6)

Draig Goch Cymru (Cyfres Straeon Plant Cymru 6)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845271107
  • Awdur: Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Ebrill 2007
  • Darluniwyd gan Robin Lawrie
  • Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Caled, 207x140 mm, 29 tudalen

Disgrifiad Gwales
Stori werin yn egluro sut y daeth y ddraig goch yn symbol cenedlaethol i'r Cymry.

Adolygiad Gwales
Dyma’r gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres i blant 7–9 oed sy’n cyflwyno straeon am hanes Cymru mewn ffordd ddifyr. Mae’n rhoi ffeithiau diddorol am faner y ddraig goch a beth yw ei harwyddocâd ac yn adrodd chwedl enwog Dinas Emrys a’r frwydr rhwng y dreigiau ar safle caer Brenin Gwrtheyrn. Pwy oedd Myrddin Emrys, a pham ei fod yn fachgen bach mor bwysig?

Mae yma gyfuniad o stori fywiog a phopeth mae’r hanesydd ifanc am ei wybod am faner ei wlad. Lluniau lliw ar y naill law a stori fyrlymus ar y llall. Cyfrol sydd heb fod yn rhy lwythog o safbwynt hanesyddol – dewis doeth o ran nifer y tudalennau ar gyfer oedran y darllenwyr.

Elena Gruffudd

Gwybodaeth Bellach:
Wyddoch chi mai baner Cymru yw'r faner genedlaethol hynaf yn y byd? Pam mai'r lliwiau gwyn a gwyrdd sy'n gefndir i'r ddraig goch? A beth am y ddraig goch ei hunan a pham mae hi yno? Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn i'w cael yn y llyfr yma.
Yn ôl hen chwedl, yn oes y Brenin Gwrtheyrn, flynyddoedd maith yn ôl, y dechreuodd stori'r ddraig goch. Roedd y brenin am adeiladu castell ar fynydd yn Eryri, ond bob nos byddai rhywbeth yn dymchwel waliau'r adeilad. Ni allai holl ddynion doeth y deyrnas ddatrys y dirgelwch nes i fachgen bach gynnig ateb.

Pris | Price : £4.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers