Draig Goch y Cymry

£6.95
  • Draig Goch y Cymry
  • ISBN: 9781845277031
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Chwefror 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 150x155 mm, 128 tudalen
Mae'r gyfrol hon yn egluro bod y faner yn fwy na dim ond llun a lliwiau ar bolyn. Gan fod y defnydd o'r ddraig yn ymestyn yn ôl i fyd chwedloniaeth a hen arwyr Cymru, mae'n ddelwedd o amddiffyn penderfynol a thân ac egni a brwdfrydedd i oroesi a llwyddo. Mae hefyd yn apelio at y dychymyg creadigol, yn cynnig ei hun ar gyfer hwyl a hiwmor ac yn gynnes ei chroeso i ymwelwyr a chwsmeriaid.

Gwybodaeth Bellach:
‘Pawb Dan Un Faner’ ydi’r gri yng Nghymru y dyddiau hyn. Mae sail hanesyddol gref i hynny – mae’r Cymry wedi bod gyda’i gilydd dan un faner yn hwy na neb arall yn y byd.
Ers diwedd yr 20fed ganrif, mae’r Ddraig Goch wedi mabwysiadu statws swyddogol newydd wrth i Gymru greu ei llywodraeth ei hun ac ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros sawl maes gwleidyddol a gweinyddol o fewn y wlad. Mae’r Ddraig yng nghanol y frwydr o hyd – ond mae’n dal i ennill tir!
Product Code: 9781845277031