Eira'r Haf

£7.00
  • Eira'r Haf
  • ISBN: 9781845277857
  • Wil Bing
  • Cyhoeddi Medi 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 180 tudalen

Nofel am giang o feicars Cymraeg sydd braidd yn amharchus, ac sy'n gwrthod dilyn llwybrau gwleidyddol gywir.

Gwybodaeth Bellach: Rai blynyddoedd yn ôl holodd un o gymeriadau Clwb Rygbi Pwllheli sut oedd mynd ati i sgwennu nofel. Wrth sgwrsio, roedd yn amlwg fod ei destun a'i gymeriadau yn ei ben yn barod – stori am feicars Harley-Davidson Cymraeg yn cwffio, malu a lladd eu gelynion Hell's Angels o dros Glawdd Offa er mwyn cadw eu marchnad gyffuriau yng ngogledd Cymru. Fis yn ôl, cyrhaeddodd y nofel hon.

Cyflwynwyd hi i Bethan Gwanas a gofyn fyddai hi'n fodlon cyflwyno adroddiad. Mae'n un calonogol. Dyma neges ganddi

Nefi, mae hon yn mynd i bechu!

'Nofel feicars fudur a chwbl ddi-chwaeth fydd ddim ar restr ffefrynnau MYW. Nofel na welwyd ei thebyg yn Gymraeg o’r blaen. Fydd hon ddim yn plesio’r literati na phobl ‘barchus,’ wleidyddol gywir, ond mi fydd beicars a rafins wedi gwirioni! Mae hi’n llawn cwffio gwaedlyd, rhegi go iawn, rhyw go graffig, delio mewn cyffuriau – bob dim ‘drwg’, ond mae ynddi gariad at Gymru, ei golygfeydd a’i chymeriadau, ac at farddoniaeth hefyd. O, ac mae ’na linellau wnaeth i mi sgrechian chwerthin...

“Trawsfynydd! Tros ei feini fe glywir Harleys ’leni” – helyntion criw o feicars o’r gogledd yn trio cadw’r busnes delio cocaine i’r Cymry. Maen nhw’n ddrwg, maen nhw’n wariars, maen nhw’n rafins go iawn. Dwi ’rioed wedi darllen nofel Gymraeg debyg iddi – ac os dach chi’n sensitif neu’n barchus neu’n wleidyddol gywir, peidiwch â’i chyffwrdd hi!

Os wyt ti isio darllen am feicars, cwffio, cyffuriau, cwrw ac ati, ac yn un am jôcs cwbl anghywir i’r oes hon, hon ydi’r nofel i ti. Tarantino ar asid. A byddai, mi fyddai’n gwneud chwip o ffilm!'

Bethan Gwanas

Product Code: ISBN: 9781845277857