Eliffant yn Eistedd ar Enfys

Eliffant yn Eistedd ar Enfys

Disgrifiad | Description

  • Eliffant yn Eistedd ar Enfys
  • ISBN: 9781845277130
  • Casia Wiliam
  • Cyhoeddi Medi 2019
  • Darluniwyd gan John Lund
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 94 tudalen
Dyma ABC yn llawn syniadau gan Casia Wiliam i ysgogi plant i fynd ati i ysgrifennu a chael blas ar bob math o gerddi!

Gwybodaeth Bellach:
Mae modd cael llawer o hwyl a sbri wrth farddoni - wyt ti’n hoffi barddoniaeth? Barddoniaeth sy’n gallu gwneud i ti chwerthin? Barddoniaeth am dy anifail anwes? Barddoniaeth sy’n llawn dychymyg a ffwlbri?! Dyma ABC yn llawn syniadau gan Casia Wiliam, yn dilyn ei chyfnod fel Bardd Plant Cymru 2017 – 2019, er mwyn iti fynd ati i ysgrifennu a chael blas ar bob math o gerddi!

Hefyd ceir nodiadau a chanllawiau syml yn y cefn yn llawn awgrymiadau a chynghorion i athrawon ar sut i fynd ati i arwain gweithgareddau barddoni yn y dosbarth.

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers