Toggle Menu

Elis y Cowper - Brenin y Baledi (Llafar Gwlad: 93)

Elis y Cowper - Brenin y Baledi (Llafar Gwlad: 93)

Disgrifiad | Description

  • Elis y Cowper - Brenin y Baledi
  • ISBN: 9781845276935
  • Cynfael Lake
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm
Cyfansoddodd Ellis Roberts-Elis y Cowper o Landdoged ger Llanrwst fwy o faledi na'r un awdur arall a oedd yn weithgar yn ystod y ddeunawfed ganrif. Dros gyfnod o ddeugain mlynedd a mwy lluniodd ryw drichant o gerddi sydd yn ffodus wedi goroesi hyd at ein dyddiau ni.

Bywgraffiad Awdur:
Yr oedd Dr A Cynfael Lake, cyn iddo ymddeol, yn Ddarllenydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Cyhoeddodd erthyglau a chyfrolau niferus ar ganu poblogaidd y ddeunawfed ganrif. Lluniodd astudiaeth yn seiliedig ar fywyd a gwaith Huw Jones o Langwm, golygodd ei anterliwtiau a chyd-olygodd ddetholiad o’i faledi.

Gwybodaeth Bellach:
Y mae llawer o’r cerddi hyn yn ymwneud â digwyddiadau cyffrous ac anghyffredin. Trwy glywed eu datgan mewn ffair a marchnad, a thrwy eu darllen, byddai Cymry’r oes wedi gallu dilyn hanesion am lofruddiaethau erchyll a damweiniau dirdynnol yma yng Nghymru a thros y ffin yn Lloegr, am stormydd a daeargrynfeydd, am ryfeloedd a brwydrau ar dir ac ar fôr.

Ceir yma ddetholiad bychan o’r math o ddeunydd y byddai Elis yn ei lunio i ddifyrru ac i oleuo ei gyd-Gymry. Dyma’r tro cyntaf i gasgliad o’r fath gael ei baratoi ac y mae’n addas fod hynny yn cael ei wneud yn 2019 wrth i’r Eisteddfod Genedlaethol ymweld â chynefin yr awdur yn Nyffryn Conwy.

Pris | Price : £8.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers