Emlyn Richards (Sgyrsiau Noson Dda)

£4.00
  • ISBN: 9781845274085
  • Awdur: Emlyn Richards
  • Cyhoeddi Mehefin 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 80 tudalen
Ysgrifau noson gymdeithasol. Gweini ar ffermydd yn Llŷn oedd gwaith cyntaf y Parchedig Emlyn Richards (Cemais, Môn, ers tro bellach). Nid yw dyddiau coleg a chyfnod yn y weinidogaeth wedi dileu arddull gartrefol ei gyflwyniadau i gynulleidfaoedd - na\'i hiwmor gwerinol chwaith.

Tabl Cynnwys:
1. Te efo Nain
2. Hwyl llwyfan
3. Perl ym mhen llyffant

Gwybodaeth Bellach:
Sgyrsiau Noson Dda
Mae’n braf clywed am rywun sy’n medru ‘cadw noson dda’ – yn hen law ar draddodi sgwrs ddifyr i gymdeithas neu glwb, gan adael rhywbeth inni gnoi cil arno yn ogystal. Tair sgwrs o’r fath, ynghyd â chyflwyniad, yw deunydd cyfrolau’r gyfres hon.

Gweini ar ffermydd yn Llŷn oedd gwaith cyntaf y Parch. Emlyn Richards (Cemais, Môn, ers tro bellach). Nid yw dyddiau coleg a chyfnod yn y weinidogaeth wedi dileu arddull gartrefol ei gyflwyniadau i gynulleidfaoedd – na’i hiwmor gwerinol chwaith.

Mae’i ddiddordebau yn eang ond mae pobol – a’u ffordd o siarad – yn agos iawn at ei galon. Yn y sgyrsiau hyn cawn bortreadau cofiadwy o gymeriadau a chasgliad o ddywediadau llafar cyfoethog. A digon o hwyl, wrth gwrs.
Product Code: ISBN: 9781845274085