Toggle Menu

Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn (Llyfrau Llafar Gwlad: 84)

Er Lles Llawer - Meddygon Esgyrn Môn (Llyfrau Llafar Gwlad: 84)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274733
  • J. Richard Williams
  • Cyhoeddi Mawrth 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 232 tudalen
Y mae\'r grefft o ailosod esgyrn wedi bodoli ers o leiaf dair mil o flynyddoedd ac fel pob agwedd arall o feddyginiaethu y mae iddi ei gwendidau a\'i rhagoriaethau. Un peth sy\'n sicr yw na ellir anwybyddu hanes y triniaethau hyn na\'r galw sydd am feddygon esgyrn yn yr oes sydd ohoni.

Bywgraffiad Awdur:
J. Richard Williams
Wedi iddo ymddeol o fod yn bennaeth ysgol, mae wedi treulio llawer o’i amser yn darlithio ar agweddau o hanes Ynys Môn. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar y pwnc, yn cynnwys O Fôn i Van Diemen’s Land (2007), Melinau Môn (2009) a Mynydd Parys (2011).
Mae’r gyfrol hon yn seiliedig ar ysgrif a ddaeth i’r brig yn Eisteddfod Talwrn yn 2012 − dyfarnwyd gwobr y Prif Lenor i’r awdur gan y beirniad, Karen Owen.
Gwybodaeth Bellach:
Diwyg iawn feddyg o Fôn, – yw’n hyfawl
Evan Thomas dirion;
At alwadau tylodion.

Rywbryd rhwng 1735 ac 1740 aeth smyglwr lleol i draeth anghysbell Porth Newydd yng nghysgod Trwyn y Gader ar Ynys Môn, a chanfod bachgen ifanc yn anymwybodol wedi llongddrylliad. Ni wyddai neb pwy oedd o nag o le y daethai. Dyma dechrau stori ryfeddol Evan Thomas, y cyntaf o deulu enwog Meddygon Esgyrn Môn.

Rhyfeddwyd at ddawn gynhenid y llanc i ailosod esgyrn, dawn a etifeddwyd gan nifer o’i ddisgynyddion, a thyfodd ei enw da ar hyd a lled yr ynys.

Lledaenodd canghennau teulu Evan Thomas dros y Fenai a thros yr Iwerydd: bu gwrthryfela yn erbyn sawl un ohonynt o du’r sefydliad meddygol traddodiadol (a sawl achos llys tanbaid) ond yn ddi-os mae’r teulu hynod hwn yn haeddu ei le yn ein llyfrau hanes.

Pris | Price : £7.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers