Fy Nghwys fy Hun

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845271268
  • Awdur: Merfyn Davies
  • Cyhoeddi Mehefin 2007
  • Fformat: Clawr Meddal, 184x123 mm, 222 tudalen

Atgofion gŵr o Ddyffryn Ceiriog yn wreiddiol; newyddiadurwr a recordiodd filoedd o gyfweliadau i'r radio a'r teledu gyda phobl o bob cefndir dros bron i ddeng mlynedd ar hugain yn rhinwedd ei waith fel gohebydd BBC Radio Cymru. Dyma rannu rhai o'i atgofion o weithio ar raglen 'Helo Bobol', cyflwyno a chynhyrchu newyddion byd amaeth, a'i waith yn yr Uned Newyddion.

Adolygiad Gwales
A glywsoch chi erioed am Nantyr? ‘Ble ar y ddaear mae fanno?' fe’ch clywaf yn gofyn. Pwy fuasai’n disgwyl darllen dau lyfr newydd, a gwrthrychau’r ddau wedi’u magu yn Nantyr? Y naill yw Islwyn Ffowc Elis, y cawn hanes ei fywyd drwy ffotograffau yng nghyfrol ddifyr Rheinallt Llwyd, Bro a Bywyd Islwyn Ffowc Elis. Y llall yw Merfyn Davies, awdur y gyfrol hon.

Mae Nantyr yn ardal anghysbell yn Nyffryn Ceiriog, ardal o ffermydd mynydd, gan fwyaf; ardal magu a saethu ffesantod a grugieir, ar un adeg. Cawn yn y gyfrol hon atgofion difyr Merfyn Davies, un sy’n adnabyddus ers deng mlynedd ar hugain fel cynrychiolydd Radio Cymru yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac arfordir y Gogledd.

Un peth sy’n fy nharo i yw ei gof eithriadol o’i ddyddiau ysgol, ac am y triciau direidus a chwaraeodd ef a’i ffrindiau, ac am yr helyntion a ddilynodd yn aml. Ni fuaswn i'n medru cofio manylion o’r fath. Mae’r hanner cyntaf yma o’r llyfr yn arbennig o ddiddorol i mi, fel y bydd i bawb a fagwyd yn yr ardal, oherwydd y mynych gyfeiriadau at ei gyfeillion a’i gyd-frodorion.

Wedi’i gyfnod yn yr ysgol, cawn benodau amdano'n dechrau ffermio, dyfodiad y tractor cyntaf, dechrau contractio a gwaith undeb amaethyddol. Ceir yma ddarlun byw a difyr o fywyd bob dydd y ffermwr ym mhumdegau a chwedegau’r ganrif ddiwethaf. Yn wir, mae’n gofnod hanesyddol.

Yn y saithdegau, daeth cyfle i Merfyn droi o fyd amaethyddol i fyd gohebu i Radio Cymru, ac o’r amser hwnnw hyd heddiw, dyna fu ei brif orchwyl. Mae’n amlwg o’r llyfr yma ei fod yn ei elfen gyda’r gwaith hwn, yn cael cyfarfod â phobl ddiddorol, a mynd i leoedd gwahanol. Wrth gwrs, detholiad bychan a gawn yma o’r hanesion mwyaf cofiadwy, o’r cyfweliad olaf a wnaed â’r Dr Kate Roberts hyd at yr helynt adeg ymweliad John Prescott â’r Rhyl, pan aeth pethau dros ben llestri.

Gwnaeth ychydig o waith actio hefyd, a chofiaf yn dda ei berfformiad teledu fel y dyn meddw yn nhafarn Y Wool Pack yn y Pandy, mewn rhaglen ar deithiau George Borrow. Cawn hanes y cynhyrchiad hwnnw ac enghreifftiau eraill yma.

Dechreuais hyn o adolygiad wrth gyfeirio at fagwraeth Merfyn yn ardal Islwyn Ffowc Elis. Ni ellir cymharu rhyddiaith Merfyn â gwaith llenor mawr y ganrif ddiwethaf, ond rhaid canmol awdur y gyfrol hon oherwydd mae’r penodau'n llifo'n rhwydd ac maent yn ddarllenadwy iawn. Mae’r lluniau o’i deulu a’i gyfeillion yn ychwanegiad difyr hefyd. Canmolaf ef hefyd am un o’i frawddegau olaf: ‘ . . . er fy mod wedi codi’m gwreiddiau o Ddyffryn Ceiriog ac wedi crwydro’r gogledd o un pen i’r llall, hogyn o Nantyr ydw i, ac un o Nantyr fydda i am byth.’

Prynwch ar bob cyfrif.

Huw Ceiriog

Pris | Price : £1.00

RRP: £7.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers