Glas

Glas

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845270308
  • Awdur: Hazel Charles Evans
  • Cyhoeddi Chwefror 2006
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 272 tudalen

Nofel yn cynnwys stori afaelgar. Yn gefndir i'r stori garu ddifyr mae mynyddoedd yr Andes, sychder y paith a'r cysylltiadau rhyfedd rhwng Cymru a Phatagonia. Bydd Glas yn eich atgoffa bod rhamant yn dal yn fyw ac yn iach, ac yn eich swyno hefyd.

Adolygiad Gwales
Mae sawl ‘taith’ yn digwydd yn y nofel Glas gan Hazel Charles Evans. Yn ganolog i’r nofel mae ‘taith’ garwriaethol y prif gymeriad, Paula – Cymraes o gefndir Seisnig – ac Emrys, yr Archentwr o Gymro, a’i gefndir o yn mynd yn ôl yn bell at y Cymry cynnar a ymfudodd i’r Ariannin o Gymru.

Dau gymeriad hollol wahanol i’w gilydd, yn darganfod ei gilydd ar y paith. Brwydro mae Paula gyda’i chefndir Seisnig, ei thad, a’i phartner cyfalafol, a’r ffaith ei bod yn ariannog. Brwydro mae Emrys gyda’r ffordd y mae’r Ariannin yn cael ei rheoli, gyda’r posibilrwydd o’r iaith Gymraeg yn diflannu o’i gynefin, a thlodi. Dianc mae Paula o’r hyn sydd yn ei bywyd adref yng Nghymru, a gwelwn hi’n mwynhau ei rhyddid newydd i’r eithaf. Wrth fynd ar ei thaith o Gymru i’r Ariannin, caiff gyfle i fynd ar ei thaith bersonol hi ei hun hefyd ac, yn wir, i'w darganfod ei hun.

Llwydda Hazel Charles Evans i bortreadu'r hen Gymry yn gelfydd yng nghymeriad Nel, nain Emrys. Cawn gipolwg ar y Cymry ‘newydd’ yn y cymeriad bach diddorol honno, Maxima, gyda’i hawydd i ddysgu Cymraeg ac i fod yn fodel, a fyddai efallai'n cynnig tocyn i ryddid ac i ddod yn gyfoethog.

Llwydda’r awdur i blethu sawl thema bwysig i’r nofel, sef cariad-bron-yn-amhosib, sefyllfa’r iaith Gymraeg (yng Nghymru ac yn y Wladfa), cyfoeth a thlodi, yr hen a’r ifanc, a gwneud hynny’n gelfydd heb fod yn amlwg.

Mwynheais ei disgrifiadau cyfoethog o’r wlad ac ar adegau roedd yn darllen fel llyfr taith gyda bonws o’r stori garu wedi ei phlethu i mewn iddi. Elfen arall ddiddorol i Glas yw’r plethiad hyfryd o’r Sbaeneg a’r Gymraeg, ac mae yna eirfa yng nghefn y nofel i’n helpu.

Wrth ddarllen Glas, sylwais fy mod yn troi’r tudalennau’n gynt ac yn gynt ac yn awyddus i gyrraedd ei diwedd. Tua diwedd y nofel, daw’r amser i Paula gychwyn ar ei thaith yn ôl i Gymru, ond nid dyna ddiwedd y daith iddi hi chwaith . . . darllenwch Glas ac mi gewch weld be sy’n digwydd!

Gwen Lasarus

Pris | Price : £2.00

RRP: £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers