Gofalwr, Y

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845273576
  • Awdur: Harold Pinter
  • Cyhoeddi Hydref 2011
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elis Gwyn Jones
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm

Bywgraffiad Awdur:
Awdur y cyfieithiad, Y Gofalwr, yw Elis Gwyn Jones, brawd Wil Sam; arlunydd, athro celf a beirniad drama craff a chrefftus. Elis Gwyn oedd beirniad praffaf ei frawd ac mewn rhagair i’r gyfrol Deg Drama Wil Sam, dywedodd nad oes arlliw o sentimentaliaeth yn perthyn i Bobi a Sami ond bod ynddi, ‘sentiment, a thrugaredd, a chydymdeimlad gyda rhai sydd a’u doniau’n annefnyddiol gan y byd hwn.’ Gellir disgrifio’r ddrama hon o waith Pinter a gynhyrchwyd gyntaf yn yr Arts Theatre Club, Llundain ym 1960 o dan gyfarwyddyd Donald McWhinnie, fel un sy’n canoli ar brofiad difreintiedig, y di-rym a’r di-angor mewn cymdeithas ...

Mae’r cyfieithiad hwn yn un triw a chywir gydag ychydig iawn o newid ond mae’r hyn a newidir yn cyflawni dau beth gwirioneddol athrylithgar. Yn gyntaf, dengys Elis Gwyn sensitifrwydd tuag at agosatrwydd ac uniongyrchedd y berthynas rhwng y ddrama â’i chynulleidfa, yn achos y gwreiddiol, cynulleidfa Saesneg ei hiaith, yn achos y cyfieithiad, cynulleidfa Gymraeg. Yn ail, llwydda i gyfleu, trwy gyfrwng y Gymraeg, y nodwedd hynod o’r gwreiddiol y byddai Pinter wedi ei disgrifio fel, ‘the relish, challenge and excitement in the language and through that language to character.’

Anwen Jones

Pris | Price : £6.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers