Golau Trwy Gwmwl

Golau Trwy Gwmwl

Disgrifiad | Description

  • Golau trwy Gwmwl
  • ISBN: 9781845277239
  • John Emyr
  • Cyhoeddi Hydref 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Dwsin o storïau sy'n amrywio o ran hyd a thema a phob un yn dangos gafael gadarn yr awdur ar ei grefft. Mewn Cymraeg naturiol a chyhyrog, rhoddir cip ar brofiadau'r cymeriadau ym mwrlwm ein byd cyfoes sy'n cynnwys Cymru ac Ewrop, Belfast a Brexit, y dwys a'r digri.

Bywgraffiad Awdur:
Brodor o bentref Trefor, Gwynedd, yw John Emyr sy’n byw erbyn hyn yn Radur, Caerdydd. Gweithiodd ym myd addysg a gwleidyddiaeth. Mae’n briod â Gwen, yn dad i Gerallt a Luned ac yn daid i chwech o wyrion.

Gwybodaeth Bellach:
'Dyma lenor aeddfed a hunanfeddiannol a chanddo reolaeth sicr ar ei fater.’ Yr Athro Gerwyn Williams 'Awdur sy'n ymfalchïo yn ei grefft a'i gyfrwng.'
Meinir Pierce Jones

Pris | Price : £9.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers