Toggle Menu

Grefft o Dan-y-Groes, Y

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863819766
  • Cyhoeddi Ebrill 2005
  • Golygwyd gan Idris Reynolds
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 160 tudalen

Casgliad hynod ddifyr o 156 o gerddi caeth a rhydd a darnau rhyddiaith amrywiol doniol a dwys, sef ffrwyth y dosbarthiadau cynganeddu ac ysgrifennu creadigol a gynhelir yng Ngwesty'r Emlyn, Tan-y-groes, Ceredigion, yn adlewyrchu rhai troeon trwstan lleol doniol.

Adolygiad Gwales
Mae’n gysur fod cyfrol fel hon yn ymddangos ar hyn o bryd, petai hi ond i ddangos nad yw hi ar ben ar Geredigion, pan fo’r sir newydd ddatgan mewn etholiad y gwnaiff Aelod Seneddol di-Gymraeg y tro yn iawn ganddi.

Dyma gyfrol sy’n dwyn at ei gilydd gynnyrch blynyddoedd o astudio, cystadlu a chymdeithasu. Canolbwynt y gweithgaredd hwn fu Gwesty’r Emlyn yn Nhan-y-Groes; prifysgol godre’r sir, ac fel pob prifysgol dda mae’n gyfuniad o ddysg, diwylliant a mwynhau cwmni pobl eraill sy’n rhannu’r un diddordebau ond sy’n wahanol iawn i’w gilydd ar yr un pryd. Dyma hefyd brawf i Idris Reynolds, golygydd y gyfrol, fod y traddodiad nawdd yn dal yn fyw ac yn iach yn y lle rhyfeddol hwn. Mae’n debyg nad oes yr un man arall wedi cynnal cymaint o dalyrnau’r BBC chwaith – yn bennaf, mae’n debyg, oherwydd llwyddiant y beirdd sydd yn y gyfrol hon, aelodau timau Tan-y-Groes, Crannog, Ffostrasol . . . a Gwesty’r Emlyn pan fydd criw cymysg ohonynt ar dramp!

Rhoddir lle anrhydeddus iawn i’r gynghanedd gan y teulu estynedig hwn ac yn y gyfrol. Daeth llawer o’r criw ati yng nghwmni Roy Stephens, mae’n debyg, er y bu eraill wrthi’n ddiwyd yn cyflwyno’i rhin a’i rheolau i’r criw awchus dros y blynyddoedd. A daeth nifer fawr ohonynt i’w meistroli’n llwyr. Yn y gyfrol, mae Dic Jones yn adrodd hanes y criw yn llunio awdl ar y cyd, yn penderfynu ei gyrru hi i mewn i gystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghwm Rhymni, a sut y bu i rai ohonynt ddechrau chwysu wrth wrando ar y feirniadaeth a sylweddoli ei bod hi’n uwch yn y gystadleuaeth na’r disgwyl! Mae’r awdl ei hun yma hefyd, a dyma flas ohoni:

Wele Moc Morgan â’i gap clust spaniel
Fin hwyr o Fehefin a’i din yn y dŵr,
Er ei holl seiens, dim ond tair llysywen
Gydag ef fydd ym masged y gŵr.

Yn wir mae hiwmor yn elfen bwysig yng ngwaith y rhelyw o feirdd y gyfrol. Mae hynny hefyd yn nodweddu agwedd gymdeithasol barddoni yn y gymdeithas y maent hwy yn byw ynddi – a hefyd yn pwysleisio gymaint o hwyl a phleser y mae’r busnes barddoni yma wedi ei roi iddyn nhw.

Ac os nad ydych chi’n gyfarwydd â dawn farddonol neu ramadeg unigryw Arwel Jones, yna darllenwch ei ganeuon!

Diolch am gael y cyfle trwy gyfrwng y gyfrol hon i gyfrannu o’r hwyl a phleser.

Dafydd Pritchard

Pris | Price : £2.00

RRP: £7.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers