Hen Friwiau

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863818028
  • Awdur: Dyfed Edwards
  • Cyhoeddi Rhagfyr 2002
  • Fformat: Clawr Meddal, 180x120 mm, 280 tudalen

Nofel ddirgelwch am newyddiadurwraig ifanc yn ceisio datrys dirgelwch marwolaeth merch ifanc chwarter canrif ynghynt, gan ddadorchuddio llawer o gyfrinachau personol tywyll yn cynnwys cynllwynio, llwgrwobrwyo a cham-drin rhywiol.

Adolygiad Gwales
Dyma nofel y mae ei hagoriad trawiadol, ysgytwol yn gosod y cefndir erchyll i ni ar unwaith ac yn mynd â ni i ganol dirgelion. Mae’r arddull stacato anarferol – y brawddegau byrion, cryno – yn cyfleu cyffro meddwl a phrysurdeb bywyd Aleksa Jones, y gohebydd, sydd yn mynd ar drywydd stori mewn hen bapur am ferch ifanc a lofruddiwyd flynyddoedd ynghynt ond na ddaliwyd mo’i llofrudd.

Unwaith y mae hi ar symud, mae’r stori’n byrlymu mynd. Er bod ambell frawddeg neu ymadrodd yn cael eu hailadrodd yn annisgwyl hwnt ac yma – fel eco o feddyliau Aleksa – mynd rhagddi’n ddiaros ac aflonydd mae’r stori. Aflonydd fel Aleksa ei hun gyda’i chyfrinachau a’i gofidiau. Rydym yn gwibio o’r naill olygfa i’r llall, megis mewn ffilm neu ddrama deledu, ac nid yw’r awdur yn oedi i fanylu neu ddisgrifio. Ei gryfder yw ei feistrolaeth ar y digwyddiadau a’r ffeithiau. Mae’n datgelu manylion yn grefftus – darn o’r jig-so yn fan hyn, y darlun yn ehangu wedyn i’r cyfeiriad arall – yn raddol, yn gynnil, yn gyffrous.

Yng nghanol y prysurdeb mawr, ni chawn gyfle i ddod i adnabod y cymeriadau. Rhyw rwbio ysgwyddau efo nhw fyddwn ni, fel y gwnawn efo dieithriaid mewn tref brysur. Cymeriadau unochrog, un dimensiwn, a geir yn y nofel at ei gilydd, a ninnau’n eu gweld wrth eu gwaith neu yng nghanol eu prysurdeb. Ni chawn glosio at Aleksa hyd yn oed. Dysgwn fanion amdani hwnt ac yma, ond ni chawn gyfle i eistedd yn hamddenol gyda hi. Ond wedyn, nid yw’r hyn a ddysgwn amdani yn peri i ni glosio ati ychwaith. Fel prif gymeriad, nid yw’n arbennig o hoffus.

Mae’n stori y gellid ei haddasu’n rhwydd ar gyfer y sgrin fach, y sgrin fawr neu’r llwyfan. Mae’r ddeialog yn fachog, awgrymog, grafog – yn gryno ac yn bwrpasol, yn uniongyrchol ac yn naturiol. Yn wir, efallai y byddai wedi bod yn well llunio’r stori ar ffurf drama neu sgript deledu yn hytrach na nofel. Er bod yr arddull anarferol yn gweithio’n dda i gyfleu syniadau ac argraffiadau byrhoedlog a chyfnewidiol y cymeriadau – megis pan fo Aleksa yn ei diod, er enghraifft – ar adegau mae rhywun yn dyheu am gael ychydig o amrywiaeth yn yr arddull. Mantais y nofel fel ffurf yw bod cyfle i awdur arafu, newis y cyflymder, oedi i ddisgrifio a darlunio, a defnyddio cyfoeth geiriau ac iaith i bortreadu. Ond â llygad y camera mae Dyfed Edwards yn gweld ei fyd.

Dafydd Andrews

Pris | Price : £1.00

RRP: £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers