Toggle Menu

Hiwmor Hedd

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Hedd Bleddyn
  • Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2006
  • Fformat: Clawr Meddal, 147x106 mm, 62 tudalen

Cyfrol yn y gyfres Barddoniaeth Boced-din. Y tro hwn ceir limrigau, penillion, a straeon am gymeriadau bro â'u ffraethineb, gan Hedd Bleddyn, y bardd o Faldwyn.

A volume in the series Barddoniaeth Boced-dim. 62 pages of various humourous poems and stories by Hedd Bleddyn, the poet and stone-engraver from Montgomeryshire.

Adolygiad Gwales

Os ydach chi’n licio hiwmor Hedd Bleddyn mi liciwch chi Hiwmor Hedd. Casgliad o’i limrigau a’i gerddi, a hefyd ambell stori ddigri ydi’r gyfrol, y ddiweddara yng nghyfres ‘Boced Dîn’, Gwasg Carreg Gwalch.

Mae limrigau Hedd Bleddyn yn adnabyddus yng nghyffiniau Maldwyn, ac i wrandawyr Y Talwrn ar Radio Cymru hefyd. Yn y gyfrol hon, ceir cymysgedd o hen berlau a rhai newydd. Nid yw pob un yn taro deuddeg, ond mae yma ddigon o ddireidi cynnil a swrealaeth lled-wallgo y cymeriad o fardd hwn i’ch cael i bwffian chwerthin yn braf.

Mae’r limrigau yn llawn doethinebau ffraeth, crafog a chraff; fel y gwirionedd syml na all ceiliog sefyll heb goesau, yr angen dybryd am bont o Benfro i Ben Llŷn, a’r argyfwng sy’n wynebu Jac Dôs y wlad ers lledaeniad gwres canolog. Ac mae’r clasuron yn neidio allan o’r tudalennau i’ch goglais hefyd, fel yr un am Hywel Teifi’n traddodi’r un ddarlith ar bwnc gwahanol bob blwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr un am Lasarus mewn sêl cist car, a honno am gosbi twrch daear drwy ei gladdu yn fyw!

Yn ogystal ag ambell bennill a rhigwm difyr, mae yma ganeuon digri iawn hefyd, a chlasuron fel yr un sy’n sôn am (ymysg pethau eraill) yr olygfa wêl y frân wrth hedfan dros chwadan sy’n plymio dan y dŵr, a’r gerdd anfarwol honno am y ‘rŵm dair cornel’.

Casgliad difyr sy’n siŵr o godi gwên yw Hiwmor Hedd. Mae ’na ddigon o stwff awgrymog a phigog yma, ond nid oes unrhyw anweddustra na rhegi. Os ydych am roi’r gyfrol hon mewn hosan rhywun y Nadolig yma, does dim rhaid i chi boeni. Does dim yma i ypsetio na dychryn unrhyw un. Direidi naturiol cefn gwlad, fel y mae’r bardd yma’n enwog amdano, sydd yma. Hwyl hen ffasiwn, efo dos bach o’r 'chwilen wallgo’. Dim mwy, dim llai.

Dewi Prysor

Pris | Price : £3.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers