Hiwmor Llafar Gwlad

Disgrifiad | Description

  • Fformat: clawr meddal; 138x215mm;
  • Categori: Detholiad
  • Dyddiad cyhoeddi: Mai 2008

Mae hiwmor a ffraethineb – a digrifwch anfwriadol – yn frith drwy ein iaith bob dydd.

O’r dechrau un, bu’r cylchgrawn Llafar Gwlad yn casglu’r pytiau hyn, ac i ddathlu’r canfed rhifyn dyma’r goreuon (hyd yn hyn!).

Mwynhewch – a daliwch i hel a rhannu’r perlau bach drwy gyfrwng y cylchgrawn.

O Enau Plant Bychaintraeon a dywediadau doniol gan blant

• Arwyddion Ciami
Cyfieithiadau a chyfarwyddiadau blêr

• Hiwmor Iwerddon
Ffraethineb a rhesymeg ddifyr y Gwyddelod

• Geirio’n Gam
Yr ystyron anfwriadol sy’n cosi’r dychymyg

• Stori Wir
Gwell na jôcs ydi straeon go iawn

• Dawn Dweud ac Ateb Parod
Y llafar lliwgar

• Diawl y Wasg
Argraffwyr anffodus

Pris | Price : £4.25

RRP: £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.com

© Hawlfraint Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gan Delwedd