Hwyliau'n Codi (Cyfres i'r Golau)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863813610
  • Awdur: Theatr Bara Caws
  • Cyhoeddi Mawrth 1996
  • Fformat: Clawr Meddal, 64 tudalen

Drama gan Theatr Bara Caws a berfformiwyd gyntaf yn Nhachwedd 1979 yn portreadu caledi bywyd morwyr a thrachwant perchenogion llongau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Pris | Price : £3.75

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.com

© Hawlfraint Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gan Delwedd