Toggle Menu

Llain yn Llyn

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863817922
  • Awdur: Arfon Huws
  • Cyhoeddi Hydref 2002
  • Fformat: Clawr Meddal, A5, 112 tudalen

Casgliad amrywiol o gerddi, englynion a rhyddiaith dwys ac ysgafn gan un y mae ei bobl a'i fro ym Mhen Llyn yn ganolog i'w ganu, yn cynnwys darnau hunangofiannol, a theyrngedau i gyfeillion a pherthnasau. 15 llun du-a-gwyn.

Adolygiad Gwales
Gŵr o Lŷn – ac yn un sydd ym ymhyfrydu yn y ffaith honno! – yw'r awdur, pensaer wedi ymddeol a chyn-Brif Swyddog Technegol Cyngor Dwyfor; mae’n llenor ac yn fardd, yn y Mesurau Caeth a Rhydd. Gan mai Cymro sydd wedi treulio rhan helaeth o’i fywyd yn Llŷn ydyw, ac yn dod o linach hir o Ben Llŷn-wyr, does ryfedd fod ei Gymraeg yn gyfoethog a darllenadwy, yn llyfn ac yn gartrefol.

Ar ddechrau’r llyfr mae’n cofio'i blentyndod yn ninas Lerpwl. Gorfu i’w deulu symud o Fwlchtocyn, Llŷn, i’r ddinas fawr, er mwyn i’w dad (oedd yn grefftwr) gael gwaith. Byddai’n cael crwydro’r ddinas ryfeddol yn llaw ei daid hoff ac yn mynd i’r ‘Pierhead’ ar y Tram trydan, ysgytwol a thanbaid!

Mewn cerdd cawn ei hanes ef a Taid, a'r hen ŵr yn estyn ei law ac yn dangos pethau i Arfon drwy ffenest y Tram. Cawn wefr drist o hiraeth Taid am ei wlad wrth i’r tram sgrechlyd sgrialu dros y rheiliau… 'Yli,' meddai Taid, 'yn fan’cw mae Carmal, cofia.' Ceir sawl enghraifft o’r ‘deud’ awgrymog hwn yn y cywair llon a’r lleddf, sydd yn ein hargyhoeddi fod yma lenor a bardd yn siarad â ni!

Daeth y rhyfel i ben a daeth y teuluoedd yn eu holau, ac yr oedd yr hen deuluoedd ‘cyn falched â sinco’ o gael estyn croeso i’r teulu bach o Lerpwl! Un pnawn aeth yr hogyn a’i fam i weld Modryb Gwen; darllener 'Pnawn o Awst' (yn nhafodiaith Pen Llŷn): 'Ffagla hi rhen gythral budur … Torrodd sgrech hen wreigan ar y pnawn ac allan o ddrws y tŷ yn un hunlla gwyn . . . mi ddoth yna gliagwydd . . . ac wrth ei gynffon . . . daeth clocsan ddu yn fflio heibio ei ben! Distawrwydd, ond am gacwn yn newid gêr i fagio allan o fyscoch wrth ymyl!' Glywsoch chi gacwn yn dod allan wysg ei din o flodyn bys-coch? Gall llenor go-iawn dynnu llun diangof gyda geiriau!

Dyma lun o Modryb Gwen: 'Y cap brown oedd y peth cynta i dynnu sylw. Welis i rioed gap dyn am ben neb ond fy nhad a gweithiwrs eraill ar strydoedd Nerpwl. Rodd fy modryb yn gwisgo cap, cap dyn – iescob – ac un glocsen ddu am un droed, a hosan ddu am y llall!' Darllenwch ymlaen – hanesyn doniol a diangof o enau hogyn bach 7 oed o Lerpwl oedd yn deud yr hanes yna! Mae’r ‘deud’ yna yn nhafodiaith Llŷn yn rhyfeddol – yn wir, mae’n rhyfeddod.

I mi, sy’n rhyfeddu at ddawn i atgofio a chreu, mae’r peth yn feddwol o ddawnus! Prynwch y llyfr – wela i ddim gwell o’i fath.

Dic Goodman

Pris | Price : £4.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers