Llyfr Mawr Wcw a'i Ffrindiau

Llyfr Mawr Wcw a'i Ffrindiau

Disgrifiad | Description

  • Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2007
  • Golygydd: Dylan Iorwerth
  • Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 84 tudalen
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1

Adolygiad Gwales

O’r diwedd, dyma 'annual' Cymraeg i’w roi yn anrheg Nadolig! Ac yn fwy na hynny, ynddo mae holl ffefrynnau’r plant bach – Rala Rwdins, Twmff, Mr Men, Sam Tân i enwi ond rhai, a heb anghofio cymeriadau eraill rhaglenni Planed Plant Bach fel Holi Hannah a chegin Twts.

Mae’r lluniau’n lliwgar ac yn ddeniadol, a’r print ar y cyfan yn fawr i annog y rhai sy’n dysgu darllen. Mae’r gweithgareddau'n rhai sy’n cynorthwyo plant i ddarllen, ysgrifennu a rhifo, ond mae’r cyfan yn hwyl wrth gwrs. Mae ar yr un fformat â chylchgrawn Wcw, a gyhoeddir bob mis, dim ond fod hwn yn llyfr swmpus go iawn 84 tudalen ac mae cyfoeth o weithgareddau a straeon fydd yn para blwyddyn ynddo!

Gan fod cyfieithiad Saesneg ar y cefn, mae hwn yn llyfr delfrydol i’w roi yn anrheg i blentyn sydd efallai yn cael addysg Gymraeg, ond bod y rhieni angen cymorth ieithyddol i’w cynorthwyo â’r Gymraeg yn y cartref.

Efallai ei fod yn drueni mai clawr meddal yw’r llyfr, o ystyried faint o ddarllen ac ysgrifennu fydd arno, ond mae’r fenter yn wir i’w chanmol yn fawr, ac yn enwedig y cyfle a gafwyd yn gynharach yn y flwyddyn i brynu’r llyfr gyda llun ac enw plant unigol ynddo.

Gwenllïan Dafydd

Pris | Price : £2.00

RRP: £6.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers