Llyfr Natur Iolo

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Addasiad Iolo Williams
  • Fformat: Clawr meddal, 210 x 134mm, 300 tudalen
  • Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2007

Llawlyfr ffotograffig lliw llawn am fywyd gwyllt Cymru - yr holl rywogaethau cyffredin a rhai prin.

Dyma hoff lyfr natur Iolo Williams a’i ddewis personol ef ar gyfer ei addasu i’r Gymraeg.

Ceir disgrifiadau o’r mamaliaid, adar, pysgod, ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn y byddai naturiaethwr brwd yn dod ar eu traws yn ein gwlad yn ogystal â’r holl blanhigion cyffredin.

Mae’r addasiad hwn o gyfrol Paul Sterry yn cynnig cynghorion ar dynnu lluniau bywyd gwyllt, cadwraeth, a’r rhywogaethau allweddol mewn gwahanol gynefinoedd, yn ogystal â gwybodaeth am y mannau gorau i ymweld â hwy ar draws gwledydd Prydain.

Mae côd symbol ar bob adran sy’n cyfeirio‘r darllenydd yn ddidrafferth ac mae rhywogaethau’n cael eu grwpio yn ôl eu perthynas naturiol a’u nodweddion cyffredin.

Pan ofynnwyd i Iolo Williams y naturiaethwr pa lawlyfr natur ydi’r un mwyaf cynhwysfawr a mwyaf derbyniol ar gyfer ei addasu i’r Gymraeg - yr ateb ar ei ben oedd ‘y Collins’. Hwn yw’r gwerthwr gorau yn Lloegr ac mae addasiadau ohono yn cael ei ystyried fel y llyfrau natur gorau yn Almaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg yn ogystal - hwn yw’r clasur byd natur drwy Ewrop gyfan. A bellach mae ar gael yn Gymraeg!

Mae’n ymestyn at bron iawn 400 tudalen ac yn cynnwys dros 1,500 o luniau lliw, gyda mynegai Cymraeg a mynegai Saesneg iddo. Eto, mae’n hwylus i’w ddefnyddio, yn ddeniadol ac yn un y gall plant gael pleser mawr ynddo wrth i natur gael lle mwy blaenllaw unwaith eto yn ein hysgolion.

Pris | Price : £14.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers