Mae Modfedd yn Llawer Mewn Trwyn

Mae Modfedd yn Llawer Mewn Trwyn

Disgrifiad | Description

  • Cyhoeddi Hydref 2003
  • Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd
  • Fformat: Clawr Meddal, 166x245 mm, 117 tudalen

Casgliad lliwgar o farddoniaeth i blant wedi eu gosod o dan ddeg o themâu gwahanol gyda chyfraniadau gan nifer o feirdd yn ogystal â phlant o ysgolion amrywiol.

Adolygiad Gwales

Dyma gasgliad o gerddi i blant wedi’u golygu gan Myrddin ap Dafydd. Cyfrol a rannwyd yn ddeg rhan sydd yma, gyda gwahanol themâu yn cydio’r cerddi, a’r gobaith yw y bydd rhywbeth ynddo at ddant nifer fawr o’n darllenwyr ifanc . . . a hwyrach rhai ychydig bach yn hŷn hefyd! Ar ben hynny mae’r dylunio a’r ffotograffau yn ychwanegu’n fawr at ddiwyg y casgliad.

Yn ei gyflwyniad dywed Myrddin ap Dafydd nad oes dim yn well ganddo na chael y cyfle i groesawu ffrindiau hen a newydd i’w gartref. Gwneud cyffelybiaeth y mae, wrth reswm, rhwng ei ffrindiau ef ei hun a’r cerddi newydd a hen sydd yn y casgliad. Cawn ein gwahodd i barti ac i fwyta llond ein bol!

Mae digon o hiwmor rhwng cloriau’r llyfr, gyda cherddi fel 'Gwledd Nadolig' gan Llion Jones sy’n dweud y byddai cael camel i ginio Dolig yn neis yn lle twrci . . . Ond y broblem fyddai 'ambell i lwmp yn y grefi!' Dyna i chi’r 'Pigwr Trwyn o Sblot' wedyn, 'sydd wrthi ers pan mae’n ei got!' a hanes 'Roli' sy’n 'bwyta’n slei bach yn y troli' cyn mynd yn andros o sâl!

Hoffais y gerdd 'Nain' gan Cefin Roberts, am blentyn bach yn gweld dynes oedd yn hynod o debyg i’w fam. 'Dychmygu ’nest ti,' meddai pawb wrtho, pawb ond ei daid, a dim ond gofyn yn annwyl wnaeth o: 'Oedd ganddi hi ffrog hir, las?'

Dotiais at 'Sêr' gan Mei Mac, sy’n ymdebygu’r sêr i 'bob calon a dorrwyd gan gariad erioed, pob cwestiwn a godwyd drwy’r gwledydd i gyd, a phob plentyn fel finna sy’n holi o hyd . . . dyna yw’r sêr'. Yn 'Bendithion' mae Huw Daniel yn gofyn y cwestiwn 'Beth roi di i mi?' ac yn ateb bob tro gyda pherlau bach tlws fel 'Cawod ysgawen a draenen wen'.

Y cerddi yma oedd y ffrindiau newydd a ddaeth i’r tŷ, ond mae’r hen rai yr un mor werthfawr; maen nhw’n gwneud imi floeddio canu geiriau 'Tryweryn' gan Meic Stevens, 'Mil harddach wyt na’r rhosyn gwyn' gan R Bryn Williams, 'Mam wnaeth gôt imi' gan Dafydd Iwan, a sawl un arall. Gwnewch le iddo’n reit handi . . . fe ddaw’n hen ffrind mewn chwinciad!

Eirlys Eckley

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers