Mamwlad - Merched Dylanwadol Cymru

Mamwlad - Merched Dylanwadol Cymru

Disgrifiad | Description

  • Mamwlad - Merched Dylanwadol Cymru
  • ISBN: 9781845275358
  • Cyhoeddi Mawrth 2016
  • Golygwyd gan Beryl H. Griffiths
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 224 tudalen
Yn dilyn llwyddiant Mamwlad ar S4C, dyma gyfrol sy'n rhoi golwg fanylach ar rai o'r merched herfeiddiol a beiddgar sy'n cael eu trafod yn y cyfresi. Gan dynnu ar ffynonellau llafar ac ysgrifenedig, cawn bortreadau difyr o'r merched hyn fu mor ddylanwadol yn eu meysydd unigol.

Un o'r cyfresi mwyaf poblogaidd ar S4C yn ddiweddar oedd Mamwlad, sef cyfres o raglenni a oedd yn llawn straeon arloesol am ferched Cymru. Mae’r merched oll wedi bod yn unigolion hynod ddylanwadol, a'u llwyddiannau'n rhyfeddol, o ystyried rhai o'r rhwystrau oedd yn eu herbyn, yn bersonol, yn deuluol ac yn gymdeithasol.

Y mae’r llyfr hwn yn seiliedig ar y gyfres ddifyr honno, a braf yw cael cofnod ysgrifenedig o’r gorchestion.

Olrheinir hanes deg merch yn y gyfrol hon, sef Betsi Cadwaladr, Gwenynen Gwent, Cranogwen, Dr Frances Hoggan, Gwen John, y Chwiorydd Davies, Margaret Haig Thomas, Grace Williams a Laura Ashley. Y mae’r cofnodion oll yn ysgolheigaidd eu naws wrth i’r croniclo gynnwys tystiolaeth o ffynonellau addas a dibynadwy. Cynhwysir hefyd nifer o luniau perthnasol ac y mae eu cyflwyno mewn du a gwyn yn addas i’r llyfr hwn.

Dyma gyfrol sy’n difyrru'r darllenydd cyffredin ond hefyd gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr ysgol a choleg. Mae sawl dynes arall wedi’i phortreadu yn y gyfres deledu ac ni ellir ond gobeithio y bydd llyfr arall yn gweld golau dydd er mwyn rhoi ar gof a chadw orchestion rhagor o ferched Cymru. Ar ddiwedd y gyfrol ceir awgrymiadau am ffynonellau i bori ymhellach ynddynt.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers