Meini Mawr Cymru (Cyfres Straeon Plant Cymru 5)

Meini Mawr Cymru (Cyfres Straeon Plant Cymru 5)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845271091
  • Awdur: Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Ebrill 2007
  • Darluniwyd gan Graham Howells
  • Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Caled, 207x140 mm, 28 tudalen

Disgrifiad Gwales
Straeon byrion difyr am rai o gromlechi a meini hirion Cymru. Straeon sy'n datgelu cyfrinachau'r meini ac sy'n adrodd y chwedlau hudolus sy'n perthyn iddynt. Sonnir am gewri, anifeiliaid dewr, y Brenin Arthur ac Owain Glyndŵr (Glyn dŵr).

Adolygiad Gwales
Mae’r gyfrol hon yn cyflwyno 12 o chwedlau neu storïau byrion am y gwahanol feini a ffurfiau cerrig rhyfeddol sydd i’w gweld yng Nghymru. O Faen Llia ar lethrau Moel Ystradfellte ar Fannau Brycheiniog i Gylchoedd Cerrig Llanbryn-mair, o Garreg Leidr ger Llannerch-y-medd ar Ynys Môn i gromlech Castell Carreg Sain Niclas ger Caerdydd – maen nhw i gyd yn hanesion gwahanol iawn ac yn cael eu cyflwyno mewn amrywiol ffyrdd.

Weithiau mae mwy o bwyslais ar y ffeithiol, a thro arall mae yna dipyn o ddychymyg y tu ôl i’r stori, fel gyda hanes Barclodiad y Gawres. Mae yma hefyd lun lliw i bob hanesyn sy’n cyd-fynd â naws y stori honno. Pytiau bach blasus â thipyn o hiwmor yma ac acw.

Cyfrol sy’n dod â chwedlau hudolus yn fyw!

Elena Gruffudd

Gwybodaeth Bellach:
Ym mhob cwr o Gymru mae meini mawr a ffurfiau cerrig rhyfedd i'w gweld. Pam maen nhw yno? Cewch wybod cyfrinachau'r cerrig hyn a darllen y chwedlau hudolus sy'n perthyn iddynt yn y gyfrol hon.
Yn ôl y sôn, cewri cryf, twp a gwyllt sy'n gyfrifol am rai ohonynt. Cawn hanes am anifeiliaid dewr ac am 'hwb, cam a naid' anhygoel hefyd. Mae Owain Glyndŵr a’r Brenin Arthur yn gysylltiedig â rhai o'r cerrig. A wyddoch chi mai pobl wedi cael eu troi'n garreg yw rhai o Feini Mawr Cymru? Yr hanes yw bod ambell un yn dod yn fyw ac yn symud o gwmpas weithiau!

Pris | Price : £4.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers