Merch Beca - Cyfrol 3

Merch Beca - Cyfrol 3

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Siân Lewis
  • Cyhoeddi Ebrill 2006
  • Darluniwyd gan Graham Howells
  • Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Caled, 207x240 mm, 29 tudalen

Cyfrol mewn cyfres sy'n edrych ar wahanol gyfnodau/gefndiroedd o hanes Cymru ac yn cyflwyno stori yn seiliedig ar hynny; y mae'r stori hon yn ymwneud â helyntion Beca. Addas i ddarllenwyr 9-11 oed.

Adolygiad Gwales
Rhan o gyfres 'Straeon Bywyd Cymru' sydd yn cyflwyno hanesion Cymru mewn modd newydd a ffres yw’r gyfrol hon. Yma mae'r awdures yn ymweld â thref Arberth sydd ynghanol cyffro terfysgoedd Beca. Mae Leisa yn ferch fferm dlawd, ac mae'r llyfr yn delio â'r penderfyniadau anodd a wynebir gan ei theulu wrth i’r tad ymuno â Merched Beca ac wrth i'r fam boeni am effeithiau hynny arnynt.

Dyma lyfr sy’n addas i oedrannau 9-11, wedi'i ysgrifennu mewn ffordd hwyliog a hamddenol ond heb fod yn or-syml ac felly yn help wrth adeiladu geirfa a syniadau newydd. Syniad gwych yw ailgyflwyno hanesion enwog Cymru, ac mae adrodd y stori trwy lygaid plentyn yn ffordd glyfar o ennyn diddordeb plant eraill. Ychwanegir at fwrlwm y llyfr gan luniau trawiadol Graham Howells sydd yn gweddu i arddull ysgafn Siân Lewis i'r dim.

Elain Llwyd

Pris | Price : £4.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers