Merch o'r Wlad

Merch o'r Wlad

Disgrifiad | Description

  • Merch o'r Wlad
  • ISBN: 9781845275693
  • Doreen Lewis
  • Cyhoeddi Tachwedd 2018
  • Golygwyd gan Lyn Ebenezer
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 122 tudalen
Yn ddiweddar cyrhaeddodd Doreen Lewis, y ffermwraig a'r gantores o Ddyffryn Aeron, ddwy garreg filltir. Daeth i oedran pensiwn, gan ddathlu hefyd hanner can mlynedd o berfformio ar lwyfannau Cymru a thu hwnt. Dyma gyfrol gynnes o'i hatgofion drwy ei chaneuon.

Gwybodaeth Bellach:
Roedd Doreen yng nghanol berw diwygiad canu pop y chwedegau. Ac yn wahanol i’r rhelyw o’i chyd-oeswyr cerddorol, mae hi’n dal i berfformio. Llwyr enillodd yr hawl i gael ei disgrifio fel Brenhines Canu Gwlad. Hi yw’r unig ferch yn hanes y byd canu pop Cymraeg i’w chyflwyno â disg aur am ei chyfraniad oes i adloniant.

Nid stori cantores canu gwlad yn unig yw stori Doreen o bell ffordd. Fel ‘y crwt na chafodd’ ei rhieni, dysgwyd hi i ymgymryd â phob agwedd o waith fferm yn cynnwys cario bêls, godro a hyd yn oed godi waliau sych. Bu hynny’n fodd iddi gadw’i thraed yn solet ar y ddaear.

Drwy Doreen cawn ddarlun byw a chytbwys o ddau fyd – y gantores a’r ffermwraig – ynghyd â’i chariad angerddol at y ddau fyd hwnnw a’i hymlyniad at fro a theulu. Cymeriad Doreen ei hun yw cnewyllyn y gyfrol, ei hagwedd ddi-lol a di-drimins, ei hanes yn blentyn, yn ferch ifanc, yn fam a mam-gu gyffredin ond ei bod hi, mewn gwirionedd, yn ferch anghyffredin. Boed gitâr yn ei dwylo neu bâr o welingtons am ei choesau, Doreen yw Doreen.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers